Hoppa till innehållet

Geovetardag för gymnasiet

Publicerad: 1 april 2015

Geologi påverkar oss alla i vardagen. Sand behövs till betongen i våra hus och metaller används till elektronik. För att öka intresset för Geovetenskap arrangerade universitetet en informationsdag om metaller, mineral och natur för gymnasieelever i Luleå.

Eftersom geovetenskap och närliggande ämnen inte studeras inom grundskolan eller gymnasiet finns ett uttalat intresse från olika myndigheter och branschorganisationer som till exempel Sveriges geologiska undersökning, SGU och Svemin att hitta andra kanaler för att öka intresset inom området. Olika aktiviteter sker bland de universitet där forskning och utbildning inom geovetenskap bedrivs. Luleå tekniska universitet drar sitt strå till stacken med bland annat denna informationsdag.

–  I år håller vi föredrag och korta workshops för elever i årskurs 2. Detta är ett kul och annorlunda inslag i vår vardag, och förhoppningsvis tycker eleverna att detta är ett spännande område, säger Glenn Bark, forskare från Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik vid universitetet.

De föreläsningar som gavs var "Bara gråsten - eller värdefulla mineral?", "En resa till jordens inre", "Hur styrs syrehalten i atmosfären?" och "Hur hittar man guld?". Mineralbestämning stod på agendan i de praktiska övningarna.

Detta var fjärde året som detta arrangemang anordnades. Från Luleå tekniska universitet medverkade Dr. Olof Martinsson, Prof. Johan Ingri, Dr. Glenn Bark, Dr. Tobias Bauer, Dr. Saman Tavakoli, Zimer Sarlus, Tobias Kampmann, Ellinor Johansson och Niklas Gunnarsson.

Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039