Hoppa till innehållet

Grönare järntillverkning med biogas från skogen

Publicerad: 13 februari 2015

Biogas tillverkad av restprodukter från skogsavverkning kan ersätta kol vid järn- och stålframställning. Forskare från Luleå tekniska universitet samarbetar bl a med LKAB och stora svenska skogsbolag för att utveckla processer för att tillverka ”grönare” järn.

Stålindustrin använder stora mängder kol för att reducera syret i järnmalm och omvandla malmen till järn. Tester som genomförts med biogas i stället för kol visar lovande resultat.

– En förstudie visade att koldioxidutsläppen vid järnframställning kan minskas med en miljon ton eller 25 procent om kolet ersätts med biogas tillverkad av GROT,  grenar och toppar, och/eller stubbar. En följdeffekt är dock att en ungefär lika stor mängd biomassa måste skördas och transporteras till en användare, säger professor Carl-Eric Grip, Luleå tekniska universitet som leder projektet BioDri.

Försörjningen av biomassa är alltså central för att kostnaderna för järntillverkning med biogas ska kunna hållas nere. I norra Sverige finns idag ett överskott av GROT och stubbar. Men biomassa kostar mycket att frakta till tillverkningsstället.

I BioDri samarbetar Luleåforskarna med LKAB, Energitekniskt centrum i Piteå, ETC, Sveaskog, Billerud, Höganäs och MEFOS. Carl-Eric Grip och forskarkollegan Andrea Toffolo utreder och bygger modeller för hur man tar fram den stora mängd biomassa som krävs. Tillsammans med MEFOS utvecklas modeller för att optimera kostnader och miljöeffekter för hela kedjan från skörd av GROT till färdigt järn.

Kostnader bl a för transporter av GROT, anpassning av produktionsutrustning och anläggningar samt transporter, energiåtgång och koldioxidutsläpp, är faktorer som forskarna laborerar med i modellerna. Förgasningen av GROT testas i ETC: s pilotanläggning.  Järntillverkningen testas av LKAB och Höganäs. Projektet BioDri finansieras av Energimyndigheten och medverkande parter. 

Kontakt