Hoppa till innehållet
University_of_Texas
Professor Darla Castelli (mitten), vid universitet i Texas, Austin, tog emot Anna-Karin Lindqvist och Catrine Kostenius (på var sin sida om Castelli) med öppna famen. Här tillsammans med två av professor Castellis doktorander (längst ut till vänster och höger).

Internationellt forskningssamarbete kring barns hälsa

Publicerad: 15 april 2015

Luleå tekniska universitet och universitet i Texas, Austin, har startat ett samarbete med fokus på forskning inom IKT, Informations- och kommunikationsteknik, och barns hälsa. Med sina olika kompetenser och forskningsmetoder kompletterar forskargrupperna varandra.

– Vi blev mottagna med öppna famnen. Jag upplever att vi värderar varandras kunskaper och erfarenheter, vilket är en bra grund för ett givande utbyte, säger Catrine Kostenius, biträdande professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

En vinn-vinn situation

I mars var Catrine Kostenius och Anna-Karin Lindqvist, doktorand i fysioterapi, på besök i Austin, Texas, för att presentera sin forskning och berätta om den forskning som bedrivs i Hälsopromotionsgruppen vid Institutionen för hälsovetenskap. De fick också ta del av deras sätt att jobba och besöka några av de många välutrustade laboratorier som finns på universitet.

– Vi fokuserar på människors hälsa och möjliggörande IKT i våra forskningsprojekt. Ett samarbete mellan forskargrupperna vid de båda universiteten passar utmärkt eftersom vi kan komplettera och berika varandra. Det känns som en riktig vinn-vinn situation, säger Catrine Kostenius.

Lyssnar till deltagarnas röster

Den forskargrupp som Catrine Kostenius och Anna-Karin Lindqvist besökte är världsledande inom området fysisk aktivitet och kognitiv förmåga. De studier de utfört i sina välutrustade laboratorier har ökat kunskapen om den positiva kopplingen mellan fysisk aktivitet och lärande. I forskningen som bedrivs av forskare i Hälsopromotionsgruppen vid Luleå tekniska universitet ligger styrkan i att arbeta med empowerment som grund, det vill säga att lyssna till deltagarnas röster som en utgångspunkt i forskningsstudierna och göra dem delaktiga.

– I Austin har de välutrustade lab och ett kunnande om vad som sker i hjärnan vid fysisk aktivitet, medan vi har erfarenhet av den praktiska användningen av IKT för att främja hälsa. I mitt avhandlingsarbete har eleverna varit delaktiga genom att skapa hälsofrämjande insatser i skolan med hjälp av mobiltelefoner, säger Anna-Karin Lindqvist, som planerar en kommande postdok vid universitet i Texas, Austin.

Michelle Obama förbättrar barns hälsa

Darla Castelli, biträdande professor vid Institutionen för Kinesiologi och hälsopedagogik vid universitetet i Texas, Austin, har fått det hedervärda uppdraget att utvärdera projektet Let´s Move som ska förbättra barns hälsa genom ökad fysisk aktivitet. Projektet är initierat av presidentens fru Michelle Obama. Det har visat sig finnas en hel del utmaningar under genomförandet av detta storskaliga projekt och Darla Castelli funderar om en av många möjligheter till förbättring kan vara ett arbetssätt grundat på empowerment, att barnen själva görs delaktiga, i själva projektet.

– I hälsopromotionsgruppen här på Luleå tekniska universitet diskuteras ofta empowerment-baserat arbetssätt, dess fördelar och utmaningar, och vi delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter på området, säger Catrine Kostenius.

Städerna funnit varandra

Möjliggörande IKT är ett prioriterat område på Luleå tekniska universitet. En första kontakt med Darla Castelli gjordes vid ett besök tidigare i år av prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn, som banade väg för det samarbete som nu påbörjats. Ett ekonomiska stöd från gruppen för Möjliggörande IKT gjorde resan till Austin, Texas, möjlig.

– Städerna Luleå och Austin har tidigare hittat varandra. Luleå har hamnat på världskartan när Facebook etablerades och Austin genom den stora festivalen och mässan South By Southwest på området musik, film, spel och interaktiv media. I de sammanhangen har kontakter knutits mellan städerna och det känns roligt att forskargrupper på de båda universiteten nu också funnit varandra, säger Anna-Karin Lindqvist.

Kontakt

Anna-Karin Lindqvist

Anna-Karin Lindqvist, Universitetslektor

Telefon: 0920-493986
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor, i Hälsovetenskap

Telefon: 0920-493288
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik