Hoppa till innehållet
Vulkaner på Island: Ur en foto show av Dr. Þorvaldur Þórðarson, professor, fakulteten för geovetenskaper, Islands universitet.

NordMin samordnar gruvforskning

Publicerad: 8 maj 2015

I projektet NordMin, som finansieras av Nordiska ministerrådet, delar forskare erfarenhet och resurser för samordning av en hållbar gruv- och mineralforskning inom Norden. Projektet koordineras av Betty Christakopoulou vid Luleå tekniska universitet.

–  Vi finansierar forsknings- och innovationsprojekt, vi anordnar regelbundna seminarier i alla de nordiska länderna och vi ger också forskarutbildningskurser med fokus på nordiska förhållanden, säger Betty Christakopoulou, projektkoordinator för NordMin Sverige.

Målet är att öka hållbarheten i nordiskt gruv- och mineralsektorn i fråga om resurseffektivitet, miljöpåverkan och samhälle. Att locka kompetent arbetskraft av båda könen till sektorn är också på agendan för samarbetet inom NordMin.

Att bilda nätverk och konsortier är viktigt att kunna ansöka om forskningsfinansiering inom EU eller andra internationella organ. Nordiska länders gemensamma natur, geografi och gemensamma syn på hållbarhet gör NordMin ett betydande kluster av kompetens och ger goda förutsättningar för gemensamma åtgärder.

Betty Christakopoulou

Christakopoulou, Betty - Projektledare

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492850