Hoppa till innehållet
Rickard Garvare
Rickard Garvare, professor inom kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Nya arbetssätt kan rädda liv

Publicerad: 30 september 2015

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska diskutera lösningar på hur nya arbetssätt kan implementeras i vården. Det hela görs i samarbete med landstingen i Norrbotten och Västerbotten, Umeå universitet och Karolinska institutet. Målet är att skapa en effektivare och säkrare verksamhet.

– Att införa nya arbetssätt på ett framgångsrikt sätt handlar både om att spara pengar och att förbättra vården. Det finns många exempel på situationer där upptäckter har gjorts som visat på nyare och bättre sätt att hantera en sjukdom, men där det har tagit många år innan praxis eller ordinering av medicin faktiskt har förändrats, säger Rickard Garvare, professor inom kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet, som har lång erfarenhet inom processorientering och vårdrelaterade projekt.

Att snabbt göra nya arbetssätt till landstingsövergripande standarder har visat sig vara svårt. Det kan till exempel fungera bra i en viss del av organisationen, men slår inte igenom i närliggande enheter, landsting eller hos privata vårdgivare.

– Konkreta exempel på nya arbetssätt finns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vi har studerat framtagandet och implementationen av dessa och har sett att det finns stora utmaningar där, säger Rickard Garvare och fortsätter:
 
– Riktlinjer finns också för hur till exempel depression och ångest, missbruk och beroende, hjärt- och kärlsjukdomar och demens bäst bör behandlas.

Förändringen behöver drivas av ledningen

Rickard Garvare menar att utmaningarna bland annat beror på landstingens komplexa struktur, ledningssystem och ledarskap. Att åstadkomma verklig förändring är en tuff uppgift. Nya stödjande strukturer som ser till helheten kan behöva byggas upp, något som också gjorts i de medverkande landstingen.

– Alla vill naturligtvis ge en bild av att man jobbar modernt och rationellt, men det finns alltid en massa underliggande mänskliga behov av till exempel makt och inflytande som är svåra att komma ifrån. Man behöver optimera utifrån ett verksamhetsperspektiv istället för att låta privata intressen styra. Vi har mycket att lära av det avancerade verksamhetsstöd som utvecklats inom landstingen i Norrbotten och Västerbotten, avslutar Rickard Garvare.

Det ettåriga samverkansprojektet ”Från utvecklingsöar till större helhet – att organisera, leda, och stödja innovativt utvecklingsarbete inom stora vårdorganisationer” finansieras av Vinnova. Forskningen görs i samarbete med ledningspersoner i landstingen i Norrbotten och Västerbotten samt forskare vid Umeå universitet och Karolinska institutet.