Hoppa till innehållet
Längs järnvägen på bandel 119 mellan Luleå och Boden sker avancedade tester inom projekt ePilot119, nu intressant för Sydafrika. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sydafrika intresserat av ePilot119

Publicerad: 18 september 2015

Projektet ePilot119, som leds av Luleå tekniska universitet och handlar om järnvägsforskning, är högintressant för Sydafrika. Intresset väcktes då tre personer från Sydafrikanska Railway Safety Regulator (RSR) nyligen besökte universitet. ePilot119 är ett forsknings- och implementeringsprojekt där avancerade tester görs på tåg och infrastruktur.

Sydafrikanskt besök på universitetet
Representanter för den sydafrikanska järnvägsorganisationen RSR besöker universitetet. Veronica Jägare och P-O Larsson-Kråik i mitten.

- Då vi presenterade ePiloten blev de väldigt intresserade och undersöker möjligheten för oss att komma ner och hjälpa till med att starta en ePilot-process, säger Veronica Jägare som är biträdande verksamhetsledare för Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet. 

Därmed är planerna för ett samarbete mellan JVTC vid universitetet och Sydafrikanska RSR igång. ePilot119 går ut på att förbättra punktlighet och minska störningar i järnvägstrafiken samt uppnå ett effektivare underhåll.

Projektet vars forskning leds av Luleå tekniska universitet har beställts och finansieras av Trafikverket.  Det är ett branschövergripande samarbete mellan en rad intressenter inom järnvägssektorn.

I Sydafrika pågår just nu en översyn för att modernisera landets järnvägssystem. Besöket av Sydafrikanska (RSR) till Luleå tekniska universitet är en del av det arbetet. Sydafrika arbetar för att få till ett strategiskt samarbete med Sverige inom järnvägssektorn. Det pågår sedan tidigare ett ekonomiskt/politiskt samarbete länderna emellan och under senare delen av oktober sker ett möte på ministernivå.

- Den sydafrikanska delegationens besök vid vårt universitet ska ses som ett förbesök inför det större mötet i höst, säger P-O Larsson-Kråik, från Trafikverket och tillika adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Veronica Jägare

Veronica Jägare, Biträdande verksamhetsledare

Telefon: 0920-491629
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser