Hoppa till innehållet
Damiano Varagnolo
Damiano Varagnolo, biträdande universitetslektor i reglerteknik vid Luleå tekniska universitet, vill att hus talar med varandra och därigenom omfördelar åtgången av energi. Foto: Åsa Svedjeholm

Talande hus minskar energikonsumtionen

Publicerad: 27 maj 2015

En hel stads, eller till och med ett lands, totala energikonsumtion kan minskas med hjälp av teknologi som gör att byggnader kan ”tala” med varandra och anpassa konsumtionen av el till produktionstoppar då tillgången på energi är som högst.

– Det handlar om att gå från ett centralt system till ett mera demokratiskt system där enskilda byggnader har tillgång till just den energi som behövs i byggnaden vid en viss tid på dygnet, säger Damiano Varagnolo, forskare inom området reglerteknik vid Luleå tekniska universitet.

– Matematiska algoritmer, i praktiken datorprogram, koordinerar energikostnaderna och energikonsumtionen för många olika byggnader och kapar toppar och dalar i energikonsumtionen utan inblandning av människan. Att bättre matcha produktionen av energi med efterfrågan är en nyckelfråga både för samhället, konsumenterna och för elproducenter.

Sensorer styr energin

Idag styrs oftast energikonsumtionen i till exempel ett bostadsområde, av en central dator. Med en dator i varje hus och med sensorer som kan reglera energikonsumtionen, kan byggnader inom flera olika områden tala om när en byggnads behov av energi är som störst och i vilka andra byggnader det finns energi tillgänglig. Genom att skifta mellan efterfrågan på energi i olika hus, kan konsumtionen styras till specifika byggnaders energibehov och till tider när energin är billigast. Sensorer övervakar husen och levererar data som processas så att till exempel ett element i en byggnad stängs av automatiskt när behovet av energi minskar.

– Min vision är att alla elkonsumenter och producenter i hela Sverige och kanske i hela EU är koordinerade för att optimera energikonsumtionen, säger Damiano Varagnolo.

Text: Åsa Svedjeholm

Kontakt

Damiano Varagnolo

Damiano Varagnolo,

Organisation: Institutionen för system- och rymdteknik