Hoppa till innehållet

Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, har firat sitt 20-årsjubileum.

20-årsjubileum för CDT

Publicerad: 5 december 2016

Framgångsrika avknoppningar, konferenser och hemlig IT-kurs för dåvarande statsministern. Det har varit händelserika år för Luleå tekniska universitets Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, sedan verksamheten kom igång på allvar 1996.
– Grundinställningen är att vi ska finnas i minst 20 år till, säger Anders Lundkvist, verksamhetsledare för CDT.

20-årsjubileet firades i slutet av november med mingel för nuvarande och tidigare medarbetare och inbjudna gäster i CDT:s nyrenoverade lokaler i A-huset på universitetsområdet i Luleå.

Deltagarna fick en utförlig resa i CDT:s historia, under guidning av Anders Lundkvist, Arne Gylling och Mikael Börjesson.

Två av initiativtagarna till CDT var ”mobiltelefonins fader”, Östen Mäkitalo, och Dick Schefström, som båda är bortgångna.

En rad företag har kommit igång via CDT. Bland avknoppningarna finns Marratech, som senare köptes upp av Google, IT Norrbotten och Effnet.

Under jubileumsminglet fick deltagarna höra mer om detta, liksom om hur det gick till när dåvarande statsministern Göran Persson i slutet av 1990-talet kom till CDT för en ”hemlig” 24-timmars IT-kurs.

Här nedan kan ni läsa mer om Anders Lundkvists, Arne Gyllings och Mikael Börjessons sammanfattning av CDT:s 20-åriga historia:

”Det var redan den 24 april 1994 som de som kallade sig för “Ledningsgruppen för CDT” hade möte och valde Östen Mäkitalo, Telia Research, som ordförande och Svante Carlsson, LuTH, som “arbetande sekreterare”. Vän av ordning undrade då förstås hur vi kan fira 20 år 2016, då drygt 22 år gått sedan dess. Svaret är mycket enkelt, det har nämligen först nu gått 10 år sedan CDT firade 10-års jubileum.

I maj 1995 uppdrog ledningsgruppen åt Ingegerd Palmér, rektor LuTH, att slutföra förhandlingen med Thomas Henriksson om anställning som verksamhetsansvarig för CDT och han anslöt kort därefter. Den 24 oktober 1995 är första mötet då gruppen kallar sig för styrelse.

Dick Schefström och Östen Mäkitalo måste sägas vara de mest drivande i tillskapandet av CDT och under 1996 kan vi se att verksamheten har kommit igång på allvar.

Fick stor uppmärksamhet

Mikael Degermark och Stephen Pink rapporterar i mars hem från USA att de förbereder en presentation av en draft standard för så kallad “header compression”, ett arbete som senare kom att röna stor uppmärksamhet och som till del låg till grund för företaget Effnet. Olov Schelén rapporterar att han arbetet med två professorer från University of Amherst med så kallad Admission control, ett arbete som senare kom att bidra till att företaget Operax startades.

1996 bildades avknoppningen IT Norrbotten, ett resultat från projektet Infobahn – Station Arctica som initierades inom CDT:s verksamhet redan de första åren. 1997 fick avknoppningen Effnet Chester Carlsson forskningspris, ett av de mest välrenommerade forskningspriser man kan få.

Under våren 1997 valde Thomas Henriksson att kliva av uppdraget som verksamhetsansvarig. Styrelsen uppdrog åt en arbetsgrupp att söka hans efterträdare bland intressenterna till CDT och den 28 april 1997 valde styrelsen Mikael Börjesson, Erisoft, till ny ledare för CDT.

Samma år kom vår dåvarande statsminister Göran Persson till CDT för en 24-timmars IT-kurs. Det genomfördes med minsta möjliga synlighet för media.

Köptes upp av Google

1998 startades avknoppningen Marratech. Bolaget kom senare att köpas upp av Google, men Mikael överraskade publiken med att berätta att Marratech-tekniken har fortsatt leva på egen hand. En rysk sajt använder idag, 2016, Marratech för att erbjuda gratis videotjänst över nätet. 2000 startades avknoppningen Operax som också kom att ha en mycket intressant utveckling de kommande åren under Olov Scheléns ledning.

2000 startades Mäkitalo Research center som en del av CDT, med Mats Ericsson som ansvarig. eStreet- och Arena-projekten omnämns fortfarande som de första projekten som drevs som det som i dag kallas för Living Labs, det vill säga forskningsprojekt som engagerar användarna under alla faser av projekten.

2006 var CDT drivande i bildandet av ENoLL, European Network of Living Labs. Det är i dag en organisation med mer än 400 medlemmar som spelar en viktig roll i Living Labs-communityn.

Sveriges EU-presidentskap 2009 inleddes med att var CDT värd för en stor EU-konferens, Fire and Living Labs. Ännu i dag får vi kommentarer om hur välorganiserad och lyckad konferens det kom att bli.

Nutid och framtid: Styrelsen leder nu arbetet med att forma CDT så att vi om 20 år kan fira centrets 40-års dag. Vi gör det genom att fokusera verksamheten på tre framtidsområden: Internet of Things, datacenter och kommunikation."

 

Taggar