Hoppa till innehållet
Miljölaboratoriet vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg
Miljölaboratoriet vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

23 miljoner ska generera tillväxt genom smart miljöteknik

Publicerad: 1 juli 2016

Tillväxtverket har beviljat miljöteknikprojektet GREEN NORTH stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårsperiod. Projektet på totalt 23 miljoner kronor drivs i samverkan mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, MTC - Miljötekniskt center och Formsmedjan strategisk kommunikation.

–  Projektet på totalt 23 miljoner kronor drivs i samverkan mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, MTC - Miljötekniskt center och Formsmedjan strategisk kommunikation, säger Anders Lagerkvist, Professor i Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Inom tre år ska GREEN NORTH vara en etablerat innovationsplattform som samlar akademisk forskning, små och medelstora företag och samhälleliga intressen. Genom att testa och verifiera ny miljöteknik i stor skala skapas direkta värden för samhället. Tillsammans ska GREEN NORTH verka för att utveckla miljöteknikområdet där Norra Norrland går före med gott exempel.

–  Det finns väldigt många bra idéer inom både akademin och företag, men de måste skalas upp och verifieras för att kunna implementeras. Vi ska tillgodose behovet av teknikdemonstration och bidra till att det blir affärer av goda idéer, säger Magnus Bergknut, vd MTC.

GREEN NORTH som innovations- och resursplattform förväntas utvecklas till ett starkt varumärke i regionen, nationellt och internationellt. Förståelse och engagemang för projektet ska skapas där man vill ut till nya målgrupper. Kommunikationen ska också användas som medel för att profilera regionen som en motor inom utveckling av innovativ miljöteknik lokalt, nationellt och internationellt.

Utöver samverkansparterna ingår ett stort antal företag som samarbetspartners men också nya företag kan ansluta till GREEN NORTH under projekttiden. Redan vid projektstart har GREEN NORTH fått förfrågningar från företag inom avfall, förorenad mark och förorenat vatten. Projektet kommer arbeta för att många företag ska delta i dialogen kring projektet genom nätverksaktiviteter och synliggörande via olika media.

GREEN NORTH har en totalbudget på 23,4 miljoner kronor. Huvudfinansiär av projektet är Tillväxtverket som beviljat stöd om 11,7 Mkr ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Betydande offentlig medfinansiering har också erhållits från Region Västerbotten, Umeå kommun, Luleå kommun samt Norrbottens läns landsting. Övrig finansiering sker genom kontant och in kind finansiering av medverkande projektparter. Projektet pågår perioden 1 september, 2016 – 31 december, 2019.

Kontakt vid Luleå tekniska universitet

Anders Lagerkvist

Lagerkvist, Anders - Professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491908

Taggar