Hoppa till innehållet
Sennai_Mesfun
Sennai Mesfun, teknologie doktor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bättre utnyttjande av biomassa sparar miljön

Publicerad: 9 augusti 2016

Biomassa är en koldioxidneutral resurs som kan användas för att producera energi och bränslen. Processintegration och optimering i pappersbruk och sågverk gör att biomassa från trä kan utnyttjas mer effektivt. Detta presenteras i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

– Biomassa från trä är en av de viktigaste förnybara resurserna i Sverige som kan bidra till att minska koldioxidutsläpp. Avancerade strategier för processintegration och optimeringar i pappersbruk och sågverk kan öka tillgången på biomassa för energiändamål, säger Sennai Mesfun, teknologie doktor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Förbättring av befintliga processkonfigurationer kan leda till ökad lönsamhet i skogsindustrin i form av att mer biomassa kan sparas eller att mer energi kan produceras med samma mängd resurser. Dock behövs även subventioner för att omvandlingen av traditionella anläggningar till bioraffinaderier som producerar kemiska bränslen ska bli lönsam. Dessutom kan man med biomassa som bas möjliggöra storskalig exploatering av intermittenta förnybara energikällor, såsom vind- och solenergi.

– Resultaten av min forskning kan göra det lättare för politiker att fatta välgrundade beslut i syfte att minska koldioxidutsläpp där biomassa kan spela en viktig roll.

Avhandlingen har finansierats av Bio4Energy, Vinnova och Energimyndigheten.

Taggar