Hoppa till innehållet

Betong med industriavfall

Publicerad: 22 november 2016

Abeer Humad, industridoktorand inom Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet, arbetar med att ta fram en ny typ av cementbindemedel till betong som ersättning till cement baserad på industriavfall. Slagg från masugnar i stålindustrin och flygaska från byggindustrin är båda restavfall som istället för att deponeras kan ingå i denna nya typ av bindemedel.

–  Den största fördelen med denna betong är lägre utsläpp av koldioxid vid tillverkning och bättre hållbarhet i aggressiva miljöer. Huvudsyftet med mitt projekt just nu är att studera effekterna av hög härdningstemperatur till exempel på krympning och sprickbildning i betongkonstruktioner, säger Abeer Humad.

Cementindustrin har utmaningar beträffande energiförbrukning och emissioner vid tillverkning. Den har en märkbar andel av världens utsläpp av växthusgaser. Detta ska sättas i relation till hur viktigt cement och betong är för världens all byggnation. Utan betong skulle i princip ingen byggnation av infrastruktur och bostäder kunna ske i till exempel utvecklingsländer.

–  Forskningen inom detta område är fortfarande rätt ovanlig i Europa. Vår ambition är att omvandla våra småskaliga laboratorietester till fullskalig produktion, säger Abeer Humad.

Abeer Humads forskning innefattar olika blandningar och bindemedel för att undersöka betongens olika egenskaper och användningsområden.

Forskning på geopolymerbetong har funnits några år men har inte fått något större genomslag. Betongen är mycket klimatsmart men dyrare att framställa än vanlig betong. Geopolymerbetong har vissa överlägsna egenskaper jämfört med konventionell betong som till exempel hög brand- och värmebeständighet, hög isolering och utmärkt hållbarhet.

Abeer Humads forskning är finansierad av ett stipendium från Irakiska staten. Hennes handledare är professor Andrzej Cwirzen och professor John L. Provis vid The Departement of Materials Science and Engineering på University of Sheffield.

Andrzej Cwirzen

Cwirzen, Andrzej - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493387

Taggar