Hoppa till innehållet
Photobioreactors. Avancerad labbutrustning finns hos forskargruppen inom Biokemisk processteknik.
Photobioreactors. Avancerad labbutrustning finns hos forskargruppen inom Biokemisk processteknik. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Biogas allt närmare storskalig användning

Publicerad: 4 januari 2016

Forskare vid Luleå tekniska universitet har hittat nya metoder för att ytterligare effektivisera framställningen av biogas som kan användas både för elproduktion och fordonsbränsle.

Från skogsbrukets restprodukter kan man genom rötning utvinna metan. Nya forskningsresultat har visat att stora mängder metan kan produceras speciellt när björk används.

–  Med hjälp av hydrotermisk behandling kombinerat med enzymer som sönderdelar trä råvaran till enkla sockerarter har vi utvecklat en process som ger upp till sex, sju gånger högre halter metan jämfört med obehandlade material säger Ulrika Rova, professor inom biokemisk processteknik och chef på avdelningen för Kemiteknik

Tillämpningen av denna nya biologiska process i industriell skala kommer att gynna den klimatsmarta samhällsutvecklingen, inte bara genom att öka mängder biogas utan också genom att skapa nya arbetstillfällen både i produktion och drift av biogasanläggningar.

Skogsrester produceras i stora mängder varje år och en skogsbaserad ekonomi spelar en mycket viktig roll i Sverige och i synnerhet våra nordliga regioner. Framgången för biogas som förnybar energi har redan resulterat i driften av flera kommersiella biogasanläggningar runt om i världen som använder matavfall, gödsel, eller kommunalt avloppsvatten som råvara för rötning.

Ulrika Rova

Ulrika Rova, Professor

Telefon: 0920-491315
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar