Hoppa till innehållet
Foto: Nicke Johansson
Foto: Nicke Johansson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet fyller 10 år

Publicerad: 11 april 2016

Det är i år 10 år sedan den första intagningen till brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Programmet har varit mycket framgångsrikt hos arbetsgivare och populärt bland studenter där 36% av studenterna är kvinnor, och har satt Luleå på den brandvetenskapliga kartan.

Detta bekräftades bland annat av att BIV - Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap -  valde att förlägga sin konferens BIV-dagarna, som går av stapeln vartannat år, vid Luleå tekniska universitet i förra veckan.

–  Brandingenjörsprogrammet är som ingenjörsutbildning relativt bred, med fokus på yrken inom brand- och byggkonsultområdet samt räddningstjänst. De idag cirka 170 utexaminerade brandingenjörerna från Luleå tekniska universitet finns dock representerade även inom t.ex. myndigheter, fastighetsbolag, universitet och forskningsinstitut, mestadels i Sverige men även utomlands. Det råder ett stort underskott av brandingenjörer i Sverige vilket avspeglas i mer eller mindre obefintlig arbetslöshet samt relativt upptrissade löner, säger Michael Försth.

Programmet löper under 3,5 år med möjlighet till kompletterande studier i ytterligare 1,5 år för att erhålla en civilingenjörsexamen i brandteknik. Det antas 30 studenter per år till brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet.

Michael Försth är professor vid Avdelningen för byggkonstruktion och brand, tillika utbildningsledare för brandingenjörsprogrammet och för påbyggnadsutbildningen civilingenjör brandteknik

Michael Försth

Michael Försth, Professor, Huvudutbildningsledare

Telefon: 0920-491265
Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar