Hoppa till innehållet
Edeskär-Antzutkin-LTU
Tommy Edeskär och Oleg Antzutkin, Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

De vill lösa 30-årig gåta om kall asfalt

Publicerad: 12 oktober 2016

Ett av de största problemen kring asfaltshantering i dag är det stora energislöseriet under produktionsfasen. Nu vill ett forskarteam på Luleå tekniska universitet lösa en 30-årig forskargåta och utveckla en kall asfalt för användning i stor skala – bland annat vill de halvera energiåtgången.

– Om vi kan implementera kall asfalt i stor skala så skulle det förändra anläggningsbranschen i grunden. Fördelarna är att vi kan minska energiåtgången under produktionen med upp till 40 procent och koldioxidutsläppen med upp till 50 procent. Livslängden på vägarna ökar. Arbetsmiljön förbättras då arbetare slipper oljeångor och varm arbetsmiljö och återvinningspotentialen på kall asfalt är mycket högre, säger Tommy Edeskär, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Det är Tommy Edeskär tillsammans med professor Oleg Antzutkins forskargrupp inom gränsytors kemi som driver projektet. Kall asfalt är en produktionsteknik där man mixar sten med bitumen-vatten-emulsion, som är ett bindningsmedel för att forma asfalten. Det konventionella sättet är att binda massan med bara flytande bitumen, ett bindningsmedel baserat på råoljerester, som värms upp till hög temperatur.

Täcka större delen av vägnätet

– Utmaningen är stor. Först måste vi identifiera varför tekniken inte funkar i sin helhet i dag och förstå var i produktionsledet som vi kan åtgärda problemet. Det kan gälla allt från emulsionsstabilitet och partikelstorleksfördelning i ballasten, till ytornas kemiska tillstånd av mineraler som själva ballasten består av, säger Oleg Antzutkin, professor i gränsytors kemi.

Som idé har kall asfalt diskuterats i anläggningsbranschen ända sedan 1980-talet. Problemet har varit att tekniken bara har fungerat i specifika förhållanden och för mjuka beläggningar. Forskarteamet hoppas att deras lösning ska täcka runt 70 procent av vägnätet.

– Vi måste förstå hela processen. Vi hoppas kunna utveckla en ”magisk droppe” som ska tillsättas emulsionen vid rätt tidpunkt i processen och lösa problemet, men det är alldeles för tidigt att säga nu, säger Oleg Antzutkin.

Nu vill forskarna skala upp projektet på två miljoner kronor till ett större forskningsprojekt via Horizon 2020 med fler industripartners.

– Intresset från industrin har varit stort. Det är en mycket attraktiv teknologi. Vägar och järnvägar byggs till stor del genom att man flyttar jord och berg. Det finns jättestor effektiviseringspotential i den typen av arbete. Med kall asfalt reducerar vi koldioxidutsläppen och energiåtgången i produktionsledet och slipper värma upp asfalten. Det sparar mycket pengar för företagen, säger Tommy Edeskär, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Taggar