Hoppa till innehållet

Distansutbildning kan motverka lärarbristen

Publicerad: 15 april 2016

Grundlärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet ges sedan hösten 2015 på distans. Trots vissa initiala farhågor har den nya studieformen visats sig framgångsrik och populär. Distansanpassningen kan till och med vara ett led i att motarbeta lärarbristen.

– Många små orter har redan idag svårt att rekrytera lärare, men en distansutbildning skapar möjligheter även för dem som bor på orter långt från ett lärosäte att plugga, bo kvar och ha en säker anställning att gå till efter lärarexamen, säger Lena Nyström, universitetsadjunkt och kursledare för grundlärarutbildningen.

Bättre rustade studenter

Efter övergången till distansutbildning har ansökningssiffrorna ökat markant jämfört med året innan, en effekt av det är högre antagningspoäng och därmed bättre rustade studenter.

– Distansgrupperna får dessutom en spännande sammansättning av studenter i olika åldrar, med olika erfarenhet, geografisk hemvist och livssituation, vilket skapar en härlig dynamik, säger Lena Nyström och berättar att lärarkollegiet som undervisar på programmet lagt stor vikt vid kursvärderingarna och samarbetat mellan de olika kursarbetslagen.

– Vi har lagt örat mot marken och lyssnat till studenternas erfarenheter och de har verkligen haft många konstruktiva och framåtsyftande tankar om vad som varit bra och vad som behövde förändras. Vi har försökt vara lyhörda och det är ingen tvekan om att vi har lärt oss massor det här läsåret.

Även vanlig klassrumsundervisning

Grundlärarutbildningen är förvisso distansanpassad men det betyder inte att studenterna inte är på plats vid universitetet. Varje termin innehåller 3 -4 campusveckor med olika inslag av tillämpningsuppgifter, examinationer och föreläsningar.

– Eftersom professionsuppdraget innehåller så mycket relationellt arbete i klassrummen är det också viktigt att träna på detta arbete som student. Då är det viktigt att få träffas i det fysiska rummet med jämna mellanrum vilket uppskattas av våra studenter, säger Lena Nyström som ser positivt på läsåret som varit.

– Min uppfattning är att också studenterna är nöjda med upplägget som vi har haft hittills vilket också märks på studieresultaten och kursgenomströmningen.

Sedan sista antagningen med vanlig campusutbildning 2014 har antalet förstahandsökande dubblerats för Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3. På utbildningen Grundlärare, inriktning mot grundskolan årskurs 4-6 har antalet förstahandssökande ökat från 42 till 72.

Emma Sjölund, grundlärare 4-6, Skellefteå

– Jag älskar att vistas runt barn och vara en del av deras utveckling. För mig var distansutbildning det enda alternativet då jag inte var redo att flytta från Skellefteå. Det har funkat jättebra, över förväntan faktiskt.

Fredrik Asplund, grundlärare 4-6, Skellefteå

– Jag gillar att utveckla människor och som lärare tillåts man få en betydande roll där. För mig som är rotad i Skellefteå var den här utbildningen den enda möjligheten och det har funkat väldigt bra.

I media

Taggar