Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Silje Gustafsson, forskare inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Egenvård ökar med trygga och nöjda patienter

Publicerad: 16 november 2016

Knappa sjukvårdsresurser och överförskrivning av antibiotika till lindriga sjukdomar är ett stort problem. Därför är egenvården viktig. Ny forskning vid Luleå tekniska universitet visar hur vårdpersonal kan stödja personer med lindrig sjukdom och öka nöjdheten genom att fokusera på trygghet vid egenvårdsrådgivning.

– Jag hoppas att min forskning ska bidra till ett större fokus på att skapa trygghet hos patienterna som får egenvårdsrådgivning. I min sista studie finns konkreta fynd som skulle kunna vara en hjälp för sjuksköterskor som jobbar kliniskt, säger Silje Gustafsson, som nyligen disputerat i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Viktigt att skapa trygghet

Enligt forskningens resultat är känslan av trygghet den faktor som inverkar mest på hur nöjd patienten känner sig efter rådgivning. Det ger en indikation på att omvårdnaden som sjuksköterskor ger är av stor betydelse för att egenvårdsrådgivningen ska hålla hög kvalitet. I rådgivningssituationen var det viktigt att sjuksköterskan verkligen lyssnade. Eftersom det var så svårt att beskriva sina symtom över telefon uppstod en rädsla för att sjuksköterskan inte hade förstått.

– Patienterna var tydliga med att om inte sjuksköterskan visar att hon har förstått min situation kan jag inte heller lita på att råden och bedömningen är rätt för mig, säger Silje Gustafsson.

En annan viktig del var att ha tillgång till egenvårdsrådgivning, som till exempel 1177 Vårdguiden, och att får tydliga och handlingsorienterade råd. Att ha något konkret att göra för att kontrollera symtomen minskade oron och ökade känslan av trygghet. Även att välkomnas och att bli välkomnad tillbaka bidrog till trygghet.

Andra faktorer var att ha tidigare erfarenhet av lindrig sjukdom, att känna igenom symtom samt veta vilka läkemedel och åtgärder som finns så att patienten kunde kontrollera sina symtom. 

Kvinnor bär ett omvårdnadsansvar

Resultatet visade också att det fanns ett ganska tydligt genusperspektiv. Kvinnan är fortfarande huvudansvarig för omvårdnaden i familjen och är den som ringer mest för att få sjukvårdsrådgivning för sig själv, make, barn och föräldrar.

– Kvinnorna i släkten, ofta någon mamma, faster eller moster, är viktiga, särskilt för de yngre, i att skapa trygghet kring egenvården. Även männen beskrev att de kontaktade en kvinna i familjen, säger Silje Gustafsson.

Det fanns däremot inga könsskillnader i nöjdhet med telefonrådgivningen eller hur ofta patienterna blev hänvisade till läkare. Det är symtomen som styr och inte könet.

Forskning med fyra studier

De två första studierna gjordes med 317 deltagare i Sverige via frågeformulär för att ta reda på hur människor går tillväga när de är lindrigt sjuka, och deras uppfattningar om stödjande och hindrande faktorer i utövandet av egenvård.
Även en utvärdering av tjänsten 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning gjordes där patienters nöjdhet med egenvårdsrådgivning studerades.
Slutligen gjordes intervjuer för att ta reda på vad personer behöver för att känna sig trygga med att utöva egenvård och den rådgivning som ges.
De två sista studierna har utförts i samarbete med Norrbottens läns landsting och 1177 Vårdguiden.

I media:

Taggar