Hoppa till innehållet

En hållbar gruvdrift i Arktis

Publicerad: 14 oktober 2016

Möjligheter och utmaningar med en hållbar gruvdrift i Arktis diskuteras under två dagar på Vetenskapens hus i Luleå. Det är värdnationen för Arktiska rådet, USA som har valt att förlägga konferensen Best Practices for Mining and Sustainable Development in the Arctic, till Luleå

– Vi är väldigt glada över att kunna anordna denna workshop i Luleå, som är en arktisk stad med lång erfarenhet av samarbete med gruvindustrin. Luleå tekniska universitet är ledande inom den akademiska världen vad gäller alla aspekter av gruvdrift, särskilt i Arktis, säger Mary Burce Warlick vid det amerikanska utrikesdepartementets avdelning för energiresurser.

Landet under stora björnen

Arktiska rådet grundades för 20 år sedan. Där ingår Sverige, Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland och USA, samt organisationer för ursprungsfolken i Arktis. Området Arktis kallas även Landet under Stora björnen (den välbekanta stjärnbilden som året runt är synlig från Nordpolen) och ger kanske en bild av vilka områden det handlar om. Arktiska rådet arbetar för en ansvarsfull utveckling av regionen.

– Jag tror att en generell utmaning för hållbar gruvdrift i Arktis är att vi talar om områden som är mycket känsliga ur miljösynpunkt och som inte är så speciellt befolkade, med långa avstånd och höga kostnader när det gäller att utveckla gruvdrift. Under denna konferens hoppas jag att vi ska diskutera samhällsaspekterna av gruvdriften. Själv kommer jag från den rent tekniska sidan inom gruvdriften och önskar att få diskutera den ur ett mer holistiskt perspektiv, säger Pär Weihed, verksamhetsledare för Centre of Advanved Mining and Metallurgy (CAMM) på Luleå tekniska universitet.

Hur marken ska användas

Ordförandeposten i Arktiska rådet växlar mellan medlemsländerna och innehas 2015-2017 av USA. Tidigare workshops har under denna period hållits i Reykjavik på Island, Nuuk på Grönland, Helsingfors i Finland och nu äger den rum i Luleå.

¨– Ur min synvinkel kan utmaningarna för att bedriva en hållbar gruvdrift variera från land till land men om jag tänker på Finland och jag tror att det även stämmer väl överens med Sverige, att en viktig fråga är användingen av mark. Det är många andra än gruvnäringen som är intresserade av marken i Arktis, så som renskötare, turistnäringen och skogsnäring. Då kan det bli konflikter som vi behöver hitta gemensamma hållbara lösningar för, säger Riikka Aaltonen, Senior Adviser Of Mineral Policy at the Ministry of Economic Affairs and Employment for the Government of Finland.

Marknadens utmaningar

– Jag tror att en viktig utmaning är att utveckla en hållbar gruvnäring så att den blir hållbar både miljömässigt och ekonomiskt.  Därför är det mycket viktigt att utveckla nya teknologier för gruvdriften, säger Joseph T. Figueiredo, Program Manager för the U.S. Department of State´s Bureau of Energy Resources Energy Programs Office.

Mr Phil Hopwood, Global Leader Mining, Deloitte visade på olika utmaningar och tendenser på gruv- och mineralmarknaden. Han gav sin syn på de största utmaningarna för marknaden när det gäller en hållbar gruvdrift i Arktis. Två av dem var:

– Infrastruktur och modet att tro på utvecklingen av tillgångarna som finns i Arktis.  Prognosen på marknaden ser bra ut för att klara den utmaningen, sade han.

Taggar