Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg
Ekonomiprofessorn Robert Lundmark hoppas att konferensen kommer bli ett återkommande inslag i forskningssverige. Foto: Melina Grannberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Energikonferens för framtida utmaningar

Publicerad: 4 april 2016

En bred nationell energikonferens som samlar forskare, myndigheter, politiker och industri arrangeras för första gången i Sverige. Luleå tekniska universitet är värd och fokus ligger på omställningen av det svenska energisystemet.

Det svenska energisystemet står inför många utmaningar och pressen att hitta lösningar blir allt större. Hur ska Sverige bli mer energieffektivt? Hur minskar vi fossila bränslen och ökar andel biobränslen och förnybar energi? Hur klarar vi utsläppsmålen? Det är stora och komplexa frågor som kräver en gedigen forskningsinsats för att kostnadseffektiva lösningar ska kunna hittas.

Bland huvudtalarna på konferensen hittas bland annat Ibrahim Baylan, Sveriges energiminister, och representanter från Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Skellefteå Kraft och Vattenfall. Det innebär att ett brett spektrum av frågor kommer beröras, vilket också tilltalar många olika forskningsdiscipliner.

– Det unika med konferensen är att den betonar de svenska förutsättningarna. Sedan har det saknats ett forum där politiker, myndigheter, industri och forskare kan mötas för att diskutera de här frågorna, säger Robert Lundmark, professor inom nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet som också håller i trådarna för konferensen.

– Det är politiker och myndigheter som står för visioner och reglering av styrmedel för att Sverige ska kunna nå sina energimål. Vi som forskare behöver bygga modeller och analysera förutsättningar och konsekvenser i de olika stegen. Sedan är det industrin som till syvende och sist måste göra det praktiska, att ta in ny teknologi och ställa om sin produktion. Det blir en bra trippelhelix när dessa parter kan mötas på det här sättet, avslutar Robert Lundmark.

Konferensen anordnas av den svenska energiekonomiska föreningen (SAEE) som är den svenska delen av International Association for Energy Economics (IAEE). För värdskapet står Luleå tekniska universitet. I organisationskommittén sitter Robert Lundmark, Luleå tekniska universitet; Mats Nilsson, Svensk Energi/Luleå tekniska universitet; Christer Berglund, Vattenfall; Joakim Lundgren, Luleå tekniska universitet och Tommy Lundgren, Umeå universitet.

Konferensen går av stapeln 23-24 augusti 2016.

Taggar