Hoppa till innehållet
Foto: Åsa Svedjeholm, LTU
Fr v: Byggforskarna Helena Lidelöw och Kajsa Simu tror att förseningar i stora byggprojekt kan förhindras med nya upphandlingsmodeller. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Färre försenade byggprojekt när leverantörer samarbetar

Publicerad: 28 december 2016

Med nya sätt att upphandla stora byggprojekt skulle byggföretagens ledtider kunna minskas med 30-40 procent. Det menar byggforskare från Luleå som studerat 10 stora byggföretag.

700 000 nya bostäder behövs fram till 2025 för att råda bot på den bostadsbrist som råder i Sverige. Att ta bättre kontroll över hela byggprocessen för att förhindra stora och kostsamma förseningar är i fokus för byggforskarna Kajsa Simus och Helena Lidelöws studier av de största svenska byggföretagen och hur de tar beslut om hur stora byggprojekt ska genomföras.

- Att se helheten, dvs hur strategin på högsta ledningsnivå i industriella byggföretag kan omsättas i mellanledet, den sk taktiska nivån i ett byggföretag, så att alla olika leverantörer samarbetar för att korta ledtiderna kan korta ledtiderna betydligt, säger Kajsa Simu. Våra studier visar att byggföretag som börjat se över flödet i sina byggprojekt även ser ett stort slöseri med resurser kopplade till förseningar och arbetssätt där man inte tagit hänsyn till helheten.

Med nya sätt att upphandla underleverantörer, där byggföretaget, utifrån företagets övergripande strategi, styr villkoren för de företag som levererar el, värme, vatten, olika byggelement osv, så att de förbinder sig att samverka under hela byggprocessen, menar forskarna att förseningar och krockar mellan olika leverantörer kan förhindras.  

Idag optimerar var och en av leverantörerna den egna leveransen och har inget ansvar för vad som sker för den leverantör som ska in och jobba efter dem i produktionskedjan.

- Det vi efterlyser, och som kan styras via upphandlingen, är att alla olika leverantörer förbinder sig att ha en dialog och att samarbeta för att effektivisera flödet i byggprocessen. Att ställa om till nya arbetssätt kräver mod av ledningen men de företag som gjort detta rapporterar om stora vinster. Kravet på byggande av 700 000 nya bostäder, tillsammans med statliga subventioner kopplade till detta, gör tyvärr att byggföretagen inte är motiverade att ändra hur de genomför stora byggprojekt just nu, säger forskarna.