Hoppa till innehållet
SKF-LTU-UTC Foto: Linda Alfredsson
Doktoranderna Nicholas Dittes, längst till vänster, Sergio Martin Del Campo Barraza, Fredrik Häggström och Stephan Schnabel har mottagit stipendier från Jacob Wallenbergs stiftelse för forskning och utveckling inom området materialvetenskap. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fina anslag till doktorander

Publicerad: 27 januari 2016

Fyra doktorander från SKF-LTU University Technology Center, UTC, har fått varsitt anslag från Jacob Wallenbergs stiftelse för forskning och utveckling inom området materialvetenskap.

– Det är en stor ära och en fantastisk möjlighet. Det var också helt oväntat, säger Sergio Martin Del Campo Barraza, doktorand vid EISLAB och SKF-LTU UTC och får medhåll av Fredrik Häggström, även han doktorand vid EISLAB SKF-LTU UTC:

– Det betyder en hel del, det är trevligt att någon uppskattar min forskning.

Vid SKF-LTU University Technology Centre, utvecklas morgondagens teknik för övervakning av maskiner med så kallade smarta lager. Ett smart kullager kan beskrivas som en lagerenhet med inbyggda sensorer för tillståndsövervakning, teknologi för att självgenerera den elektriska energi som krävs för att driva sensorer samt utrustning för att trådlöst kunna överföra data till andra kullager och nätverk.

– Rullningslager är element som vanligen återfinns i maskiner. Om de går sönder kan de orsaka ett totalt maskinavbrott. Därför är det viktigt att övervaka och underhålla lagren så att maskinerna kan fungera effektivt, förklarar Sergio Martin Del Campo Barraza.

– Min forskning är inriktad på automatiskt analys av de signaler som genereras av lagren. Detta är en utmaning eftersom varje maskin och miljö skiljer sig från varandra, förutsättningarna förändras över tid och fel som uppstår är alltid olika till karaktär. I min forskning använder jag metoder för maskininlärning för automatisk analys av sådana signaler.

Möjliggörande bidrag

Fredrik Häggströms forskning handlar om att hitta nya vägar för energiförsörjning av trådlösa sensorer utan batterier i rullningslager.

– Förhoppningsvis kan vi utveckla en teknik som är så robust att en så kallad energy harvester, den enhet som driver den trådlösa sensorn, kan leva längre än de mekaniska delarna av lagret.

På vilket sätt kan anslaget bidra till din framtida forskning?

– Det ger mig större frihet inom min forskning. Jag kan besöka forskargrupper inom mitt område eller delta i en konferens, säger Fredrik Häggström.

– Det kan ge mig möjlighet att besöka ledande forskare inom mitt ämne, så jag kan utbyta idéer, lära av dem och leta efter nya sätt på vilka jag kan förbättra det arbete som gjorts hittills, säger Sergio Martin Del Campo Barraza.

Doktoranderna, Stephan Schnabel och Nicholas Dittes, som tillhör forskningsämnet maskinelement, och Sergio Martin Del Campo Barraza och Fredrik Häggström, EISLAB, fick vardera 50 000 kronor från Jacob Wallenberg stiftelse och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin.

Kontakt

Sergio Martin Del Campo Barraza

Sergio Martin Del Campo Barraza, Adjungerad universitetslektor

Telefon: 0920-493032
Organisation: Maskininlärning, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar