Hoppa till innehållet
Kaveh_Amiri
Kaveh Amiri, teknologie doktor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskning förbättrar vattenturbiner

Publicerad: 16 september 2016

Den förnybara vattenkraften utgör nästan hälften av Sveriges elproduktion och är den näst största källan för elproduktion globalt. I en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet presenteras forskning som kan leda till att vattenturbiner blir mer effektiva och håller längre.

Med hjälp av experimentella mätningar har Kaveh Amiri undersökt hur vattenturbiners driftsförhållanden påverkar livslängd och prestanda. Turbinerna är optimerade för en relativt stabil produktionsnivå, men i praktiken varierar belastningen en hel del, inte minst på grund av införandet av vind- och solenergi i elnätet, energikällor där elproduktionen varierar över tid.

Bättre turbiner

– Detta projekt syftade till att undersöka hur varierande driftsförhållanden påverkar vattenturbinens prestanda, effektivitet och livslängd. Med hjälp av resultaten kan man modifiera befintliga turbiner och tillverka nya turbiner med större flexibilitet och längre livslängd. En annan nytta med forskningen är att resultaten kan användas som en riktlinje för hur turbinerna ska styras, säger Kaveh Amiri, teknologie doktor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet.

Vattenkraft är den absolut viktigaste förnybara energikällan i ett globalt perspektiv med en andel på 78 procent. Bland alla energikällor utgör vattenkraft 16 procent av elproduktionen, vilket gör den näst störst efter fossila bränslen. I Sverige står vattenkraft för 47 procent av den totala elproduktionen. Vattenkraften förväntas därför spela en nyckelroll när vi i framtiden vill öka andelen förnybar energi.

Gynnar miljön

– Resultaten från forskningen är positiv i ett miljöhänseende eftersom den förnybara vattenkraften tas tillvara på ett bättre sätt tack vare ökad effektivitet och minskade skador på turbiner som förlänger dess livslängd.

Forskningen är finansierad av Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC) och genomfördes i nära samarbete med Vattenfall. När det gäller implementering av resultat till praktisk användning krävs det oftast ytterligare forskning, så även här.

– Det finns alltid utrymme för mer forskning när det gäller att optimera industriella processer. I vårt fall fokuserade vi främst på att diagnosticera de problem som är förknippade med toppmoderna turbiner. För att hitta de bästa lösningarna behövs mer forskning kring varje problem, avslutar Kaveh Amiri.

Taggar