Hoppa till innehållet
Maria Udén, Paula Wennberg, Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Maria Udén, längst till vänster, professor i genus och teknik, Paula Wennberg, projektledare CDT, och Lena Abrahamsson, professor i genus och teknik, är alla delaktiga i projektet Gender Contact Point. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Genusforskning ska öka konkurrenskraft

Publicerad: 7 mars 2016

En mer inkluderande it-sektor kan öka konkurrenskraften hos it-företagen. I projektet Gender Contact Point ska därför Luleå tekniska universitets forskning kring genus, jämställdhet och mångfald, göras enkelt tillgänglig för företagen.

– De företag som inte arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald riskerar att få högre kostnader och sämre produkt- och tjänsteutveckling än sina konkurrenter, säger projektledaren Paula Wennberg, Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT.

– Det handlar helt enkelt om att forskningsresultaten ska komma till nytta utanför akademin, att våra forskningsresultat ska bli relevanta för fler än oss själva.

Och varför är det viktigt?

Vi är övertygade om att det ökar företagens kreativitet när de skapar nya produkter och tjänster, att deras innovationshöjd förbättras. Företagen vill naturligtvis ha produkter och tjänster som är mer relevanta för kunderna.

Fördel även för universitetet

Lena Abrahamsson, professor i genus och teknik, lyfter även fram universitetets nytta av projektet. Att forskningsresultat används ute på företag och organisationer är ett självklart mål och hon är övertygad om att bra forskningskommunikation även resulterar i bra forskning.

– I många av våra projekt är själva användningen av forskningsresultaten en del av forskningen. Ju mer vi kan jobba tillsammans med företag och organisationer, desto bättre forskning blir det, säger Lena Abrahamsson.

Att ta reda på exakt hur forskningen ska tillgängliggöras är en del av projektets syfte. Tanken är att hitta skräddarsydda verktyg baserade på företagens egna behov och för att identifiera behoven kommer det genomföras workshops och rådslag i samarbete med företagen.

– Företagen kommer vara delaktiga i skapandet av en gemensam samverkansplattform. Det kan till exempel handla om att producera appar, färdigställa handböcker eller ta fram checklistor och processbeskrivningar, säger Paula Wennberg.

En dörr till genusforskningen

Slutmålet, en dörr in till universitetets forskning om genus, jämställdhet och mångfald, kan förhoppningsvis bidra till större synlighet även inom universitetet. Idag finns genusforskning utspridd på flera olika ämnen, genusteorier tillämpas i flera sammanhang kombinerat med olika teorier beroende på forskningsfrågor och teorietisk ansats.

– För att kunna lyckas krävs en kraftsamling och en positiv bieffekt blir att genusforskningen får en större synlighet även inom universitetet, säger Lena Abrahamsson.

Projektet Gender Contact Point, som är ett samarbete mellan CDT, genus och teknik och lokala it-företag, pågår till februari 2018 och medfinansieras av Tillväxtverket och länsstyrelsen i Norrbotten.

Taggar