Hoppa till innehållet

Handledarutbildning i universitetets regi

Publicerad: 19 februari 2016

Handledaren har en nyckelroll när lärarstudenterna går ut på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det är med deras hjälp som studenterna lär sig omsätta teoretiska kunskaper till den praktiska verksamheten. Enligt utbildarna vid universitetet kan handledarna till och med motverka lärarbristen.

– En lyckad VFU-period för våra studenter är den allra bästa reklamen för verksamheten och många studenter har fått jobb på sin gamla VFU-plats. Det är verkligen en vinn-vinn-situation för både universitetet, studenterna och verksamheten att ha duktiga handledare, berättar Lena Nyström, universitetsadjunkt och ansvarig för handledarutbildningen. Detta tillsammans med Ulrika Bergmark, biträdande professor.

Får verktygen för handledarroll

Handledarutbildningen riktar sig till yrkesverksamma lärare och förskollärare som ska handleda Luleå tekniska universitets lärar- och förskollärarstudenter under sin verksamhetsförlagda utbildning, tidigare kallat praktik.

– Under utbildningen får de blivande handledarna kunskap och verktyg som gör att de är redo att axla handledarrollen. Mycket handlar om att utveckla en handledaridentitet med hjälp av egna erfarenheter, undervisning, litteratur och de praktiska tillämpningsuppgifter som de får arbeta med under kursen, berättar Lena Nyström och poängterar vikten av bra handledare.

– En Lu-lärare (Lokal utbildare reds.anm.) är en väldigt viktig person under VFU:n. dels för att hon eller han ofta har en gedigen professionserfarenhet och kunskap, men också för att handledaren känner till verksamhetens alla delar och är väl förtrogen med barn-/elevgruppen.

Viktig del av lärarprogrammen

I veckan besökte studenterna som kommer från hela Norrbotten universitetet för tredje träffen under utbildningen. Lena Nyström och Ulrika Bergmark som nyligen tagit över handledarutbildningen blickar framåt med tillförsikt.

– Det här är något som vi båda har sett fram emot, dels för att VFU:n är en så viktig del av våra lärarprogram, men också för att vi båda har stort utbyte och lär oss massor av att jobba med verksamma lärare och förskollärare, säger Lena Nyström och Ulrika Bergmark.

Maria Boberg-Åkerlund, förskollärare Jokkmokk

– Jag har jobbat i yrket i 33 år och kände att jag ville uppdatera mina kunskaper. Det är mycket som är nytt och den här utbildningen håller verkligen hög nivå och jag har fått en mängd nya insikter.

Anna Brännvall, lärare årskurs 4-6 Kalix

– Jag har inte varit handledare förut så jag ser det här som en ny utmaning och en utveckling av min yrkesroll. Det är kul att testa något nytt. Utbildningen är jättebra och jag har lärt mig mycket nytt som jag inte tänkt på tidigare. Både i teori och praktik.

Kontakt

Ulrika Bergmark

Bergmark, Ulrika - Professor, Excellent lärare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491036

Taggar