Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
De yrkesverksamma specialistsjuksköterskorna Helena Hemphälä, Boden, Ida Strömbäck, Kalix, och Agneta Överlind, Piteå, ska kvalitetssäkra studenternas verksamhetsförlagda utbildning i kommunerna. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kommunala sjuksköterskor anställs som lärare

Publicerad: 17 mars 2016

Vården förflyttas alltmer till kommunal regi och det blir allt viktigare för landets sjuksköterskeutbildningar att knyta kommunerna till programmet. Nu har Luleå tekniska universitet skrivit ytterligare avtal med kommunerna Boden, Kalix och Piteå för att kunna säkra kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Sedan några år tillbaka finns avtal med Luleå kommun.

– Få sjuksköterskeutbildningar i landet har lyckats skriva avtal med så många kommuner som vi har på Luleå tekniska universitet. Det känns väldigt positivt att vi tillsammans med dessa kommuner kommit så här pass långt. Från kommunerna har det funnits en stark vilja att få till dessa anställningar, säger Åsa Engström, biträdande professor inom omvårdnad och avdelningschef vid Luleå tekniska universitet.

Vård bedrivs i kommunerna

Landstingets platser inom slutenvården minskar och det innebär att allt mer vård bedrivs inom den kommunala verksamheten. Det betyder att kommunerna är en kommande arbetsgivare för fler sjuksköterskestudenter och därför blir det viktigt att höja kvalitén på den kommunala verksamhetsförlagda utbildningen. I Norrbotten finns nu ett intresse hos kommunerna att låta dessa yrkesverksamma sjuksköterskor, även kallade adjungerade kliniska adjunkter, anställas som lärare och bidra till kvalitetshöjningen. Sedan tidigare finns 20 adjungerade kliniska adjunkter som parallelt även arbetar som sjuksköterskor inom Norrbotten läns landsting.

Kvalitén säkerställs

De nya avtalen innebär att fler studenter kan garanteras en verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i fler kommuner med adjungerade kliniska adjunkter som säkerställer kvalitén, rättssäkrar examinationer och bedömer måluppfyllelsen. Det finns även krav från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, hur bedömningar ska gå till och då måste det finnas lärare anställda av universitetet med på bedömningarna.

Lärare med hög utbildning

Från den 1 mars finns numera fyra adjungerade kliniska adjunkter från kommunerna knutna till sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska. Sedan några år tillbaka finns Eva Almevall, Luleå kommun, anställd som adjungerad klinisk adjunkt och nu får hon Helena Hemphälä, Boden, Ida Strömbäck, Kalix, och Agneta Överlind, Piteå, till kollegor. Samtliga är sjuksköterskor med specialistutbildning samt magisterexamen i omvårdnad.

I veckan träffades de tillsammans med chefer och kursansvariga för att introduceras i arbetet. Främst kommer de att arbeta med sjuksköterskestudenter som i termin fyra har verksamhetsförlagd utbildning i omvårdnad äldrevård, sjuksköterskestudenter inom psykiatri samt specialistsjuksköterskestudenter med inriktning mot distriktssköterska som har VFU i hemsjukvård.

De adjungerade kliniska adjunkterna kommer att ansvara för introduktion av studenter och handledare, mitt- och slutbedömning samt att ha reflektion tillsammans med studenterna.

Taggar