Hoppa till innehållet
Foto: Lars Andersson
Ninnie Andersson Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kommunikation viktig för bedömning av dans

Publicerad: 5 juli 2016

Bedömning av dans på gymnasieskolan gynnas av god kommunikation med elever och kollegiala samtal inom lärargruppen. Styrdokumenten som ligger till grund för bedömningarna öppnar dock upp för tolkning.

– Bedömning i dansundervisning regleras av styrdokument där vad som ska bedömas presenteras. Däremot inte HUR detta ska göras. Trots detta förväntas lärarna informera eleverna om sin måluppfyllelse och underlaget för betygsättningen, säger Ninnie Andersson, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Hennes forskning presenterades nyligen i doktorsavhandlingen Communication and Shared Understanding of Assessment: A phenomenological study of assessment in Swedish upper secondary dance education.

Betydelsefull faktor

Studien visade att kollegiala samtal ansågs väldigt betydelsefulla för lärare som ett led i att överbrygga svårigheterna med betygsättning inom ett konstnärligt fält som dans.

– Det ger lärarna möjlighet att få en överensstämmelse för begrepp, progression samt att bli medvetna sina egna kvalitetsuppfattningar, säger Ninnie Andersson.
Förutom arbetskamrater att diskutera med förevisade avhandlingen också att förståelsen mellan elev och lärare är en ytterst betydelsefull faktor för en bra lärandeprocess.

– Men för att kommunikationen av bedömningen ska bli meningsfull för eleverna krävs det att det finns en förståelse för betydelsen av den kommunicerade bedömningen, berättar Ninnie Andersson och poängterar utmaningen med att överföra estetiska uttrycksformer i dans till skrift

– Det är en individuell utmaning för varje enskild lärare, då bedömningssituationerna är så olika och det därför inte finns ett färdigt recept att följa.

Kontakt

Taggar