Hoppa till innehållet
Foto: Leif Nyberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LTU Green Fuels räddas från rivning

Publicerad: 28 november 2016

LTU Green Fuels, en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av skogsrester och biprodukter från massa- och pappersindustrin till syntesgas och gröna bränslen, har varit rivningshotad. Energivetenskap vid Luleå tekniska universitet satsar nu 1,5 miljon och Piteå kommun en halv miljon kronor för att rädda anläggningen. Projektet finansieras också av Svenska Energimyndigheten och andra aktörer.

– Vi kunde inte se en så framgångsrik och för framtiden så betydelsefull anläggning bara rivas. Ingen liknande anläggning i världen har kört så mycket och så framgångsrikt som vi har gjort. Huvudanledningen till att vi vill bevara anläggningen är att vi anser att den kommer att vara en viktig pusselbit för att Sverige och andra länder ska ha en chans att genomföra en övergång till ett fossilfritt samhälle, tillräckligt snabbt, säger Rikard Gebart, professor och forskningsansvarig vid LTU Green Fuels anläggning.

Kommunstyrelsen i Piteå tog beslut måndag 28 november att tillskjuta en halv miljon till kallställandet av pilotanläggnningen, vilket tillsammans med pengarna från Energivetenskap vid Luleå tekniska universitet nu förhindrar en rivning av Green Fuels. Övriga finansiärer är Energimyndigheten, Aga, Smurfit Kappa, SP ETC och Domsjö Fabriker.

– Vi tror mycket på den här anläggningen, den har visat fina resultat hittills. Det här är en riktigt bra pilotanläggning som kan bidra ännu mer när det gäller att ta fram gröna bränslen. Vi är rätt övertygade om att man kommer att återuppta forskning i den här anläggningen inom ett år eller så och nu är vi med och ser till att anläggningen hålls i trim fram tills dess, säger Peter Roslund, kommunstyrelsens ordförande i Piteå.

Det är kampen mot den galopperande uppbyggnaden av växthusgaser i atmosfären som ligger till grund för agerandet att kämpa för ett bevarande av Green Fuels pilotanläggning i Piteå. Fokus för forskningsanläggningen, sedan Luleå tekniska universitet tog över den från Chemrec 2013, har varit att ersätta fossil olja med gröna bränslen för att bidra till att Sverige ska ha ett fossiloberoende transportsystem om 15 år.

– Om vi ska få ett fossiloberoende transportsystem 2030 i Sverige behövs omkring 20 anläggningar med samma teknik som i vår pilotanläggning för att tillverka förnybara drivmedel i tillräcklig mängd. Det är därför av stor vikt att vidmakthålla anläggningen intakt så att kunskapen kan tas tillvara när anläggningar börjar byggas, säger Rikard Gebart.

När anläggningen i våras stängdes av efter ett mycket lyckat forskningsprojekt som sedan 2013 genomförts med stöd av Energimyndigheten och ett antal framåtsiktande företag, tvingades LTU Green Fuels varsla samtliga anställda. Sedan dess har kampen pågått för att skona anläggningen från rivning genom att söka ny finansiering. Nu går avdelningen för Energivetenskap vid Luleå tekniska universitet och Piteå kommun tillsammans in med de sista 2 miljonerna som behövdes. Övriga finansiärer är Energimyndigheten, Aga, Smurfit Kappa, SP ETC och Domsjö Fabriker

Pilotanläggningen är i dag nedstängd. För att den inte ska förfalla genomförs periodiskt underhåll och ”motionering” av rörliga delar, samt löpande lagstadgade inspektioner. Luleå tekniska universitet för diskussioner med ett antal företag och akademiska forskare som är intresserade av att genomföra projekt tillsammans med universitetet i anläggningen och kommer att söka finansiering från olika finansiärer (till exempel EU Horizon 2020).

– Förhoppningen är förstås att kunna återuppta forskningsprojekt i anläggningen, säger Fredrik Granberg, projektledare och platschef vid LTU Green Fuels pilotanläggning.

I media

Taggar