Hoppa till innehållet

Lärarförmågor utvecklas i nytt projekt

Publicerad: 28 april 2016

Tre workshops kommer under våren att utforska vilka förmågor som lärarstudenter behöver utveckla under utbildningen och hur ett entreprenöriellt förhållningssätt kan vara till stöd för detta.


– Vi tror att ett entreprenöriellt förhållningsätt i utbildningen skapar mer kompetenta, självständiga och professionella  lärarstudenter vid universitetet , säger Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet. 
Vårens tre träffar är en del av projektet Lärarstudenters professionsutveckling genom ett entreprenöriellt förhållningssätt som är ett institutionsövergripande samarbete inom universitetet. 


Livslångt lärande

Ett entreprenöriellt förhållningssätt kan beskrivas som livslångt lärande. Att vi som individer lär oss genom hela livet. Alla kan självklart inte utveckla kompetens inom alla områden men förhållningssättet att hela tiden vilja bli bättre och utvecklas är genomgripande för denna tankegång.

– Sedan finns även de entreprenöriella kompetenserna som vi använder akronymen MOSAIK för att komma ihåg (mod, osäkerhetstolerans, samarbetsförmåga, ansvar, initiativ och kreativitet red.anm). Med dessa kompetenser får man handlingskraft att agera som sedan leder till utveckling och lärande, berättar Mats Westerberg, professor i entreprenörskap och innovation.

Under vårens andra workshop som kretsade kring kreativa och studentaktiva arbets-och examinationsformer samlades såväl lärarutbildare som yrkesverksamma lärare av olika slag, men också lärarstudenter från universitetet. 


– Dessa lärargrupper har tillsammans en gedigen och aktuell kunskap om vilka professionsförmågor som är centrala för läraryrket och vilka krav som läraren möter idag, säger Susanne Westman, universitetslektor i pedagogik och tillägger att studentdelaktighet är en viktig del av projektet.


– Vi vill skapa engagemang bland studenterna under deras utbildningstid och ge deras erfarenheter och lärandebehov större utrymme. Det gör vi genom att öppna upp för studenternas delaktighet, vi vill att de ska vara självständiga medskapande aktörer, poängterar Susanne Westman. 


Främjar studenternas professionsutveckling

På sikt hoppas projektägarna att deras arbete ska leda till en förbättrad lärarutbildning på Luleå tekniska universitet. 


– Ambitionen är att lärarutbildningen kan bli ännu bättre på att utbilda professionella och kompetenta lärare med väl utvecklade lärarförmågor som håller i framtidens skola och förskola. Vi förväntar oss att få en mera studentaktiv undervisning vid våra program vid KKL och en successiv progression av studenternas professionsutveckling i enlighet med examensförordningen. Vi ser projektet som en start för att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder för att främja professionsutveckling av lärarstudenters generella förmågor.  Det kommer sedan att implementeras i kommande kurser inom lärarutbildningen, säger Ulrika Bergmark.

Linnea Norén, förskollärarstudent, Boden

– Jag tycker att en sådan här workshop är ett bra sätt att föra fram synpunkter och idéer på. Samtalet har varit intressant och det är mycket bra som har kommit fram.

Marco Modica, förskollärare, Barncompaniet, Boden

– Det här är ett bra sätt att bidra till större studentinflytande och delaktighet. För mig som yrkesverksam är det också intressant att få höra hur diskussionerna går på universitetet. Överlag var dagen väldigt givande med många intressanta frågeställningar och lösningar.

Taggar