Hoppa till innehållet

Luleåforskare prisas i Almedalen

Publicerad: 29 juni 2015

2015 års Framtidspris på 100.000 kronor som delas ut i Almedalen, går till forskaren Yijun Shi vid Luleå tekniska universitet. Den unge forskaren föräras priset, för att han lyckats tillverka hållbart smörjmedel – som dessutom bedöms ha mycket stor potential på marknaden.

– Jag hade verkligen inte förväntat mig att få den här utmärkelsen. Det är verkligen en stor överraskning för mig och – en stor ära.  Utmärkelsen känns som ett bevis för att jag är på rätt väg, säger Yijun Shi, forskare inom maskinelement, vid Luleå tekniska universitet.

Bakom Framtidspriset står Naturskyddföreningen, Ny Teknik, Svensk Energi, Swedbank och Teknikföretagen. Priset syftar till att stimulera unga människors intresse och nyfikenhet att lösa framtidens utmaningar inom energi- och hållbarhetsfrågor. Det ska också uppmuntra till utbildning, forskning och arbete inom energi- och hållbarhet, i vid mening. Initiativ som gynnar samverkan mellan akademi och näringsliv, bedöms som särskilt intressanta.  

Smörjmedlet som Yijun Shi har tagit fram, är helt nytt i sitt slag. Det är baserat på glycerol och utvinns med hjälp av restprodukter från biobränslen. Förutom de miljömässiga fördelarna är produkten bättre och kostar mindre. Det bedöms ha en mycket stor potential på marknaden, speciellt inom skogsindustrin, där läckage av smörjmedel i dag är ett stort problem. Troligtvis blir det även en stark konkurrent till traditionella smörjmedel för många andra tillämpningar.

Uppfinningen bedöms ha stor potential på en mångmiljardmarknad.

– Produkten är 100 procent förnybar och tillverkningen är enkel och kostnadseffektiv. Processen orsakar heller inga koldioxidutsläpp, säger Yijun Shi.

Mångmiljardmarknad

Kommersialiseringen av smörjmedlet gör Yijuan Shi i nära samarbete med det innovationsstödsystem som finns på Luleå tekniska universitet, via LTU Business AB och Arctic Business Incubator. Finansieringen till detta kommer från VINNOVA och är en VINN-Verifiering som ges för att stödja verifiering av affärskoncept och stötta kommersialisering av forskningsresultat.

– Vi jobbar med målet att ha en kommersiell produkt på marknaden om ca 9-12 månader. Närmast siktar vi på ett för-kommersiellt fältprov tillsammans med skogsbruksindustrin, säger Emil Svanberg, LTU Business AB.

Pristagaren får, förutom ära och berömmelse, ett stipendium på 100 000 kr, för personlig utveckling och förkovran inom sitt gebit.

– Priset är en bra bekräftelse på att Yijun Shi jobbar med en spännande affärsmöjlighet och viktig teknikutmaning. Det är också ett kvitto på hans nyfikenhet och driv i allt det som krävs utöver själva forskningen vid en kommersialisering. Han har lämnat sin comfort zone som forskare. Dessutom är han relativt ung och har ganska nyss flyttat till Sverige från ett annat land, så han gör en intensiv personlig resa, säger Emil Svanberg.

Även Arctic business incubator, universitetets företagsinkubator hyllar idén.

– Vi ser stora möjligheter för Yijun och hans team som nu bildar ett bolag för att ta denna idé till marknaden, säger Katarina Öqvist affärsrådgivare Arctic Business incubator.