Hoppa till innehållet
Anna Berg Jansson-ltu Foto: Sofia Stridsman
Anna Berg Jansson, forskare vid Luleå tekniska universitet. Foto: Sofia Stridsman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleåforskare ska studera bemanningsbranschen

Publicerad: 24 oktober 2016

Antalet inhyrda sjuksköterskor har ökat kraftigt i den svenska vården – men det finns inte mycket forskning om hur det påverkar yrkets villkor. Anna Berg Jansson, forskare inom arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har fått ett stort anslag från Forte för att titta närmare på villkoren för lärande och utveckling i samband med inhyrning i svensk sjukvård.

– Inhyrning inom vården är ett aktuellt och relevant exempel på en övergripande förändring i samhället, som speglar att vi fått ett mer flexibelt arbetsliv. Jag hoppas att min forskning ska öka förståelsen för ett aktuellt skeende och ge en ökad kunskap om hur inhyrningen påverkar arbetets organisering och villkor, med fokus på just villkoren för lärande och utveckling, säger Anna Berg Jansson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Hon har fått ett juniorforskaranslag på nära 3,7 miljoner kronor från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för ett fyraårigt forskarprojekt, ”Boost eller broms? Villkor för lärande och utveckling i samband med inhyrning i svensk sjukvård”.

Anna Berg Jansson ska bland annat undersöka inhyrningens omfattning i svenska landsting och regioner och göra en kartläggning av bemanningsbranschens aktörer. Hon kommer att intervjua företrädare för både bemanningsföretag och landsting.

Mer blandade personalgrupper

– Personalgrupperna inom vården har blivit mer blandade, med fast personal och bemanningspersonal som går in och ut. Det innebär att organisationens gränser blir mer genomsläppliga, vilket kan påverka lärande och utveckling för både individ och organisation. Jag kommer att titta på bådadera, säger hon.

Anna Berg Jansson ska också kartlägga ”vem” bemanningssjuksköterskan är, med fokus på ålder, kompetens och arbetslivserfarenhet.

I en av delstudierna kommer bemanningsanställda och landstingsanställda sjuksköterskor att intervjuas, med syfte att få en ökad kunskap om hur de upplever sina villkor för lärande och kompetensutveckling, vilka skillnader och likheter som finns och vilka hinder och möjligheter som inhyrningen för med sig.

– Vi kan se positiva effekter av ett ökat inflöde av personer – det kan göra att organisationen öppnar upp sig. Men det kan också finnas utmaningar vad gäller lärande och kompetensutveckling, till exempel hur detta organiseras för de inhyrda, säger Anna Berg Jansson.

Ökande kostnad för hyrpersonal

Siffror från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, visar att den totala kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor i landsting och regioner ökat från 2,7 miljarder kronor år 2012 till 4 miljarder kronor år 2015.

Anna Berg Jansson konstaterar att bemanningsbranschen i Sverige inte bara vuxit i omfattning, utan också breddats till att innefatta yrkesgrupper som sjuksköterskor och läkare.

– Välfärdsprofessionerna är viktiga för oss alla. Det här är en väldigt intressant forskningsfråga, inte minst i ljuset av att det är brist på sjuksköterskor och att arbetsgivare både upplever svårigheter att rekrytera och att få personalen att stanna. Sjuksköterskans lärande har stor betydelse för vårdens kvalitet och utveckling, samtidigt som möjligheterna till lärande och utveckling också är viktiga för den psykosociala arbetsmiljön.

Kontakt:

Anna Berg Jansson, universitetslektor.
E-post: anna.jansson@ltu.se
Tel: 0920-49 29 79

Taggar