Hoppa till innehållet
Christina Allard
Christina Allard, universitetslektor inom rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lyfter samerätten internationellt

Publicerad: 12 februari 2016

Den svenska samerätten är ett nytt rättsområde med många oklarheter vilket bäddar för konflikter. Christina Allard, universitetslektor inom rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, skapar internationell forskning om samiska rättighetsfrågor och kritiserar riksdag och regering för att inte ta problematiken på allvar.

– Alla som lever och bor här känner till konflikterna i jakt- och fiskefrågan och renskötseln kontra gruvnäringen. Det handlar om att nyttja samma marker men det är ganska oklart hur rättigheterna förhåller sig till varandra, särskilt när det gäller renskötseln, säger Christina Allard.

­– I Girjasmålet fann tingsrätten att samebyn har exklusiv jakt- och fiskerätt på de marker som målet omfattade. Domen som kom den 3 februari är, liksom Nordmalingsmålet från 2011, en milstolpe i erkännandet av samiska rättigheter i Sverige, även om den troligen kommer överklagas och vandra vidare till hovrätten och Högsta domstolen. Domen visar på att frågan om tvister rörande samiska rättigheter inte stämmer överens med nuvarande regelverk och att den enda framkomliga vägen är att dra staten inför domstol.

Vill belysa problematiken

Christina Allards forskning fokuserar på miljöfrågor och rättighetsfrågor med koppling till mark och vatten i förhållande till urfolk, och i synnerhet samerna.

Syftet är att synliggöra skillnaderna i olika länders lagstiftningar samt skapa en bättre förståelse över varför det ser ut som det gör i Sverige. Samerätten är ett nytt rättsområde och hon menar att det finns stora frågetecken som behöver rätas ut.

– Regleringen kring samerna är väldigt märklig, ur en jurists perspektiv. När lagstiftningen kom på 1800-talet gjordes skallmätningar och man hade idéer om att samerna var en lägre stående ras. Det finns med som ett bagage. I Sverige ser vi samerna som ett minoritetsfolk och de har särbehandlas negativt. Det är en komplex bild. Man måste ha ganska bra koll på historien, för att förstå vad dagens frågor bottnar i, förklarar Christina Allard och fortsätter:

– Det finns också historiska spårbundenheter som påverkar, det vill säga att man har låst fast sig vid vissa rättsliga lösningar.

Publiceringar visar forskningsfronten

Under den senaste tiden har Christina Allard gett ut två böcker av stor betydelse för forskare inom detta område. Renskötselrätt i nordisk belysning är den första djupgående analysen av lagstiftningen i Sverige, Norge och Finland. Detta är ett viktigt område eftersom renskötseln är gränsöverskridande samtidigt som olika regler gäller.

Christina Allard jämför även med länder som kommit längre i sina samarbetsmodeller med urfolk, till exempel Nya Zeeland, Australien och Canada. Forskare i dessa länder är också intresserade av den svenska samerätten, men hittils har det saknats forskning på engelska. Med antologin Indigenous Rights in Scandinavia fyller Christina Allard en kunskapslucka och kan för första gången nå en internationell publik.