Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

MOOC sprider arbetsvetenskap

Publicerad: 9 maj 2016

En kurs som är nätbaserad, gratis och öppen för människor över hela världen ska sprida svensk arbetsmiljöforskning. Konceptet kallas MOOC, Massive Open Online Course, och Luleå tekniska universitet deltar i utvecklandet.

– Vad gäller arbetsmiljö vill vi betrakta oss som ett av de starkaste kunskapsfästena i Sverige. Det här samarbetet befäster vår position nationellt, säger Kjell Rask, projektkoordinator på Luleå tekniska universitet och chef för Avdelningen för arbetsvetenskap.

MOOC-kursen beräknas vara klar under 2017 och ska bestå av två delar. Dels en faktabaserad del som bygger på den engelska versionen av läroboken Arbete och teknik på människans villkor med författare från KTH, Chalmers, Lunds tekniska högskola, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.

Dels en tillämpad del där deltagaren får träna på ett antal fiktiva situationer som berör arbetsmiljö. Kursen genomförs självständigt och deltagaren gör olika tester som ligger till grund för ett genomförandebevis.

Riktar sig till yrkesverksamma

Bland de första att sprida utbildning på detta sätt i stor skala var MIT och Harvard. De startade plattformen EdX som idag förser en hel värld med MOOC-kurser. Att bedriva utbildning på detta sätt är förhållandevis nytt i Sverige.

– Det här är den längst drivna och mest avancerade MOOC som har gjorts i Sverige. Det blir ett sätt att göra våra forskningsresultat fritt tillgängliga, säger Kjell Rask.

MOOC-kursen ligger helt utanför universitetens ordinarie verksamhet, och ger inga högskolepoäng. Därför tror inte Kjell Rask att studenter kommer bli den primära målgruppen, utan främst yrkesverksamma som vill få grundläggande kunskaper om hur en god arbetsmiljö skapas.

Studenter får ta del av utbildningsmaterial

Kjell Rask menar dock att det utbildningsmaterial som tas fram inom ramen för MOOC-kursen kommer användas i vanliga kurser på svenska lärosäten. 

– Tanken är att vi ska låta våra studenter använda utvalda delar. Vi kommer utveckla ett nytt utbildningsmaterial som ger intressantare kurser. Det blir ett helt eget format. Vi kommer inte spela in föreläsningar själva, utan det blir professionellt inspelade filmer med speakerröst, animeringar och intervjuer med nyckelpersoner. Materialet kommer också att innehålla sekvenser i spelformat.

MOOC-kursen har arbetsnamnet Work and technology on human terms. Bakom projektet står Prevent, en organisation som jobbar med arbetsmiljöarbete och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. För själva kursinnehållet ansvarar KTH, Chalmers, Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. 

Taggar