Hoppa till innehållet
Marita Holst, CDT, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Marita Holst, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Medborgarinitiativ för smartare städer

Publicerad: 19 januari 2016

Majoriteten av Europas befolkning bor och arbetar i städer och urbaniseringen förväntas fortsätta i framtiden. I projektet OrganiCity ska städerna bli smartare med hjälp av internetteknologiska lösningar och därmed mer inkluderande för invånarna.

– Det handlar om mobila, smarta tjänster som gör livet lite enklare, säger Maria Holst, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, vid Luleå tekniska universitet.

– Och lösningarna ska vara livskraftiga, inte göras bara för projektets skull.

Uttrycket smart stad handlar förenklat om att olika funktioner i samhället kommunicerar och samverkar med varandra med hjälp av IT. Det kan handla om allt från att hålla koll på luftföroreningar och transportflöden till lediga parkeringsplatser. I projektet ingår tre städer som redan kommit långt när det gäller användningen av IT som en del av stadsstrukturen: Århus, London och Santander i Spanien. De tre städerna och den data som redan finns tillgänglig, ska kopplas samman i en gemensam OrganiCity-plattform, en plattform som dessutom ska utvärderas och valideras inom ramen för projektet.

Utlysningar för alla

Målet med OrganiCity, som är ett treårigt projekt finansierat av Horizon 2020, är att utveckla och designa teknologier och tjänster för städer som är mer inkluderande för både enskilda och grupper av medborgare. Tjänsterna och lösningarna som byggs ska baseras på plattformens data och initiativen ska i stor utsträckning komma från enskilda medborgare.

– En tredjedel av projektets budget går till open-calls som är till för medborgardrivna experiment, säger Marita Holst.

– Syftet är att tillgängliggöra öppna data och låta medborgarna komma på idéer om hur det kan användas för att förbättra städerna.

I projektet OrganiCity ingår 15 olika partners och CDT leder arbetet med de öppna utlysningarna.  

Kontakt

Marita Holst

Marita Holst, Enhetschef

Telefon: 0920-492289
Organisation: Samverkan och studentrekrytering, Verksamhetsstöd