Hoppa till innehållet
Foto: Ted Karlsson
Esa Vuorinen, biträdande professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Miljövänliga förpackningar i öppen webbkurs

Publicerad: 4 juli 2016

Luleå tekniska universitet deltar i ett Erasmus+ projekt med syftet att utveckla en internetbaserad kurs som ska handla om att minimera miljöpåverkan från förpackningar inom livsmedelssektorn.

– I kursen ska alla led, från åkern till matbordet granskas och deltagarna ska lära sig att optimera förpackningsvalet med hänsyn till helheten, säger Esa Vuorinen, biträdande professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet.

Forskningsinstitutet PCTAD i Spanien är koordinator för projektet där även Luleå tekniska universitet, Universitet i Zaragoza samt ett konsultföretag från Cypern deltar. Den roll som Luleå tekniska universitet har handlar främst om materialval, att kunna ge verktyg för att välja rätt material utifrån en kravspecifikation.

Antog utmaningen

– Sedan 90-talet har vi haft en kurs i materialval och Ecodesign, det är därför vi blev tillfrågade att vara med. Det var två spännande utmaningar som lockade med projektet, dels att skapa en kurs till yrkesverksamma inom området och dels att utforma en öppen nätbaserad kurs, tillgänglig för alla och helt gratis, säger Esa Vuorinen.

Projektet löper på två år och målgruppen för kursen är yrkesverksamma inom området. Den som går kursen ska lära sig att minimera förpackningens miljöpåverkan vid produktion, design och användning. Dessutom vill man skapa en så kallad MOOC*-kurs som blir öppen för vem som helst. Det skulle i så fall bli den första MOOC-kursen vid Luleå tekniska universitet.

– Vi har diskuterat att ha mindre praktikfall för varje avsnitt och ett större i slutet. Det kan exempelvis handla om att välja material för en produkt som tillverkas i Turkiet och förbrukas i Sverige. Att kunna ta hänsyn till allt från matens kvalitet, förpackning under transport, förpackning under lagring och förpackning när det säljs.

Intressant med biobaserade material

Att göra mer miljövänliga förpackningar kanske blir dyrare jämfört med material som har en något större miljöpåverkan. Sedan kan kanske material med till synes sämre egenskaper ändå bli bättre i det långa loppet. Detta är exempel på frågeställningar som kursen kommer att beakta.

– Biobaserade material är mest intressanta. Exempelvis trä och papper. Men de behöver inte alltid vara de bästa lösningarna. Plast kan kanske återanvändas ett stort antal gånger. Det finns även bioplaster som är på frammarsch, där man utgår från olika organiska material. Priset är förstås en viktig faktor. Vid materialval får man ställa olika egenskaper och deras betydelser mot varandra. Pris kan exempelvis vägas mot image. Ibland är image mer värdefullt än priset och då kan den kosta mer. Sedan är ofta förpackningens pris av den totala produktens pris mycket liten, vilket kan motivera en mer miljövänlig förpackning.

* MOOC = Massive Open Online Courses (free online courses)

Kontakt

Taggar