Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg
Sofia Larsson, seniorforskare på Interactive Institute i Piteå. Anna Mård, projektledare inom cleantech på Piteå Science Park. Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Modell för innovationer över branscher

Publicerad: 11 november 2016

En modell för innovationsarbete i processer där helt olika branscher, sektorer och aktörer ska mötas har tagits fram i ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet. Fokus ligger på genus, mångfald och inkludering. I samarbetet ingår Interactive Institute i Piteå och Piteå Science Park.

Idag finns det många metoder för innovationsarbete, men dessa tenderar att vara väldigt fokuserade på ett enda företag och utgår oftast från teknisk produktutveckling i en mansdominerad bransch.

– Det utesluter både människor utifrån kön och branschtillhörighet i innovationsarbetet, säger Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Framtidens innovationer behöver allas perspektiv

Interactive Institute i Piteå och Piteå Science Park ville tillsammans med Luleå tekniska universitet undersöka hur inkluderande innovationsprojekt kan uppstå mellan tre olika branscher: energi- och miljöteknik, it och kulturella och kreativa näringar. Resultatet blev en modell som redan har använts i nya projektansökningar.

– Vi ville ta reda på vilka metoder som behövs för att mångfaldsfrågor inte ska bli en separat grej, utan att det kommer med naturligt i hela innovationsprocessen, säger Sofia Larsson, seniorforskare på Interactive Institute.

Rent konkret kan det handla om hur inbjudningarna till en innovationsworkshop utformas.

– Om bilderna visar vita affärsmän i en viss ålder och med en viss klädsel signalerar det att innovation sker inom ett visst område som inte rör andra, trots att innovation handlar om nytänkande kombinationer av olika behov och perspektiv, säger Malin Lindberg.

Malin Lindberg menar också att ordvalen har stor betydelse. Kraftfulla affärsuttryck som innovation och motor för expansion kan bli exkluderande, eftersom det är begrepp som inte alla kan identifiera sig med. 

– Det här projektet handlar om att skapa förutsättningar för möten mellan olika människor och mellan olika branscher. Det intressanta uppstår när man får med det som inte känns så naturligt och det som skaver lite, människor med andra synpunkter eller infallsvinklar, avslutar Anna Mård, projektledare inom cleantech på Piteå Science Park.

Projektet har finansierats av Interactive Institute i Piteå och Piteå Science Park, samt av det starka forsknings- och innovationsområdet Möjliggörande IKT på Luleå tekniska universitet. I samarbetet har även Anna Edin, gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, deltagit.

Taggar