Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Maria Larsson Lund blir ny professor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny professor vill möta samhällets behov

Publicerad: 8 januari 2016

Vid årsskiftet tillträder Maria Larsson Lund som ny professor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Genom att ge studenterna förutsättningar för ett livslångt lärande och genomföra forskning som förändrar verksamheter vill hon utveckla framtidens arbetsterapeuter och arbetsterapi.

– Det känns både speciellt och roligt. Det är ett större ansvar att driva frågor och söka medel, men det innebär också att breda väg och skapa möjligheter för andra, säger Maria Larsson Lund, som tidigare arbetat som biträdande professor i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet.

Satsning på digital kompetens

Kunskaper inom arbetsterapi efterfrågas allt mer både på nya och traditionella arenor. Maria Larsson Lund menar att det är viktigt att svara upp mot det behov som finns i samhället idag. Digitaliseringen förändrar människors aktiviteter, hem och arbetsplatser, även hela samhället blir allt mer teknikbaserat. Eftersom arbetsterapeuter jobbar med människors aktiviteter behöver arbetssättet utvecklas för att möta upp dessa förändringar. Arbetsterapeuter behöver också kunna använda fler och fler digitala verktyg i sitt arbete.

Nu görs det en långsiktig satsning på arbetsterapeutprogrammet för att stärka den digitala kompetensen som ett redskap i studenternas lärande, men också för den kommande professionen.

– För att kunna utbilda framtida arbetsterapeuter är det viktigt att utbildningen lägger grunden för en kunskapsbaserad yrkesutövning som är samhällsrelevant och personcentrerad. Den digitala kompetensen är en viktig faktor för det livslånga lärandet eftersom kunskapen och behoven förändras väldigt snabbt i samhället.

Vill bygga lärande nätverk

Det finns även tankar om att studenterna ska stimuleras till att utveckla personliga lärande nätverk och ingå i akademiska sammanhang redan under utbildningen. Det görs genom att skapa sociala nätverk som möjliggör samarbete mellan de olika årskurserna, alumner, yrkesverksamma arbetsterapeuter och forskare.

– Tanken är att skapa lärande nätverk som går av sig självt och som lägger grund för livslångt lärande.

Forskning utifrån samhällets behov

Forskningen inom arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet är fortfarande ganska ung och Maria Larsson Lund vill satsa på att fortsätta att bygga upp ämnet tillsammans med sina kollegor.
– Vi vill bygga en forskning som motsvarar de behov som finns ute i samhället i samklang med institutionen och de starka forskningsområdena inom Möjliggörande IKT och Attraktivt Samhällsbyggande. Det är känt att ohälsan i befolkningen ökar, att allt fler lever en stressad och obalanserad vardag och att fler med funktionshinder bor kvar hemma. Nya kunskaper om hur engagemang i aktivitet kan stärkas för att främja hälsa i olika grupper är därför betydelsefulla.

För att lyckas är det viktigt att bygga nätverk inom universitet och stärka nätverket med landsting och kommuner, men även det nationella och internationella samarbetet. För att konkurrera om forskningsmedel menar Maria Larsson Lund att det krävs en bra idé som tydligt visar hur kunskapen ska implementeras i en verksamhet. Då är samarbetet med landsting och kommuner viktigt eftersom både data och patienter kommer därifrån. Sedan ska kunskapen kunna överföras så att verksamheterna utvecklas med gemensamma krafter.

Idag har forskningen inom arbetsterapi internationella kontakter med Norden, Europa och Nordamerika, men nu hoppas Maria Larsson Lund att de kontakter som finns ska leda till konkreta samarbeten.

­– De internationella kontakterna finns redan, men de måste resultera i gemensamma publikationer och bifall på våra gemensamma ansökningar.

Vilken anser du är den största utmaningen för dig som ny professor?

– Det är forskningen och att erhålla medel så vi får möjlighet att bygga upp vår forskning inom arbetsterapi och kunna ta fram kunskapen som behövs. Omvärlden förändras hela tiden och då behövs det ny kunskap om hur människors aktivitet påverkas och hur aktiviteter kan stödjas. Sedan behövs det mer medel för att omsätta den i praktiken.

Var ser du att forskning och utbildning inom arbetsterapi är om fem år?

– Inom utbildningen tror jag att vi är i absoluta framkant. Vi är väldigt långt framme redan idag, men jag tror att vi kommer att vara unika när vi har utvecklat den digitala kompetensen i utbildningen som ett led i det livslånga lärandet. Forskningen kräver mer arbete och är svårare att kontrollera. Det beror på vilka externa medel vi får, så det är svårare att förutspå.

Taggar