Hoppa till innehållet

Nya perspektiv med utlandspraktik

Publicerad: 3 februari 2016

En mer auktoritär lärarroll och bristfälligt elevinflytande. Under sin praktik i Liverpool fick fyra grundlärarstudenter uppleva kontrasterna mellan Sveriges och Englands skolsystem.

– Lärarna där har en väldig auktoritet. Eleverna har inte en aning om vad läraren heter i förnamn, det är bara Mrs och Mister som gäller, berättar Pernilla Andersson och får medhåll av Ulrika Aspebo.

– De arbetar på ett väldigt annorlunda sätt jämfört med oss i Sverige. Vi lärare har en stor frihet i hur vi lägger upp undervisningen och hos oss har även eleverna ett visst inflytande. Så var det inte riktigt på skolorna som vi besökte.

Särskilt intresserade av andraspråksundervisning

Pernilla Andersson och Ulrika Aspebo läser andra året på grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6. Tillsammans med läraren Monica Tellström och ytterligare två klasskamrater besökte de lärarstudenter på Liverpool John Moores University samt två mellanstadieskolor i staden. Särskilt intressant för studenterna var hur skolorna arbetade med andraspråksundervisning.

– De arbetade mer med nivågruppering än vad vi är vana vid i Sverige. Här satt eleverna vid olika bord beroende på vilken nivå de befann sig på. Först kändes det lite tveksamt men i efterhand har jag tänkt att det kanske inte är så dumt, då det gör att alla kan hänga med på samma lektion, berättar Pernilla Andersson.

Liknande lärarutbildning

Även om skillnaderna är stora rörande många aspekter av läraryrket så kunde studenterna från Luleå tekniska universitet också känna igen sig i mycket från klassrummen i Sverige.

– Deras lärarundervisning är väldigt lik vår. Vi fick sitta med lärarstudenter på  Liverpool John Moores University och de gick igenom exakt det vi studerade vårt första år på utbildningen, säger Ulrika Aspebo.

– Däremot måste det vara en större omställning för dem att komma ut på skolorna än vad det är för oss. Min uppfattning är att det skiljer sig ganska mycket mellan vad de lär sig på universitetet och det faktiska yrkeslivet. Där är det fortfarande strikt och traditionellt, tillägger Pernilla Andersson.

Nyttig erfarenhet

Ulrika Aspebo och Pernilla Andersson är överens om att utlandspraktik är en erfarenhet som alla lärarstudenter borde ta del av.

– Det känns väldigt nyttigt för mig som blivande lärare och jag har fått med mig en mängd nya perspektiv på yrket. Nu vill jag bara testa det jag lärt mig i våra klassrumsmiljöer och se hur det fungerar här, säger Ulrika Aspebo.

Vill att fler tar chansen

Besöket i Liverpool möjliggjordes av ett projekt finansierat av Pedagogiska Utvecklingsfonden där lärarstudenter gavs möjligheten att göra 1-2 veckor av sin praktik (även kallat verksamhetsförlagd utbildning, förkortat vfu) i engelska skolor. Projektledare Monica Tellström hoppas att ännu fler lärarstuderande ska ta chansen i framtiden.

– Jag tror det är viktigt att blivande lärare tar chansen att göra en del av sin vfu i ett annat land just därför att det ger andra perspektiv och att de sen kan väga det mot skolverksamheten i Sverige. Det här utbytesprojektet kommer även i framtiden att ge lärarstudenterna möjligheten att vidga sina vyer under praktikperioden, berättar Monica Tellström, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt