Hoppa till innehållet
PVT-GAMERS-LTU Foto: Juan Francisco Buenestado Castro
Laget från Luleå tekniska universitet består av Rita Edit Kajtar, längst till vänster, Álvaro Tomás Soria Salinas och Teresa Mendaza de Cal, doktorander i atmosfärsvetenskap, och Filip Jensen, civilingenjörsstudent i rymdteknik. Foto: Juan Francisco Buenestado Castro Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Prestigefylld final för rymdexperiment

Publicerad: 20 september 2016

Ett experiment från Luleå tekniska universitet tävlar om en plats på en parabolflygning, det vill säga flygning i tyngdlöshet, inom ramen för det prestigefyllda ESA-programmet Fly Your Thesis! Experimentet ska förhoppningsvis resultera i mer exakta metoder för att mäta bränsletillgången i rymdfarkoster.

– Att vi får försvara vårt experiment framför en utvärderingsgrupp från ESA är stort ur ett professionellt perspektiv. Och det visar på allvaret – som team måste vi leverera en högkvalitativ presentation, säger Rita Edit Kajtar, doktorand i atmosfärsvetenskap.

Förutom Rita Edit Kajtar består laget från Luleå tekniska universitet av Álvaro Tomás Soria Salinas och Teresa Mendaza de Cal, även de doktorander i atmosfärsvetenskap, och Filip Jensen, civilingenjörsstudent i rymdteknik. Maria-Paz Zorzano Mier, professor i atmosfärsvetenskap, har ansvarat för att koordinera laget och projektet.

Tester i tyngdlöshet

Experimentet kallas Improved Pressure-Volume-Temperature Gauging Method for Electric-Propulsion Systems (PVT-GAMERS) och syftet är att utveckla en metod för att exakt kunna fastställa förbrukningen av drivmedel hos rymdfarkoster under tiden de opererar.

– Kärnan i vårt experiment handlar om att bestämma massan av drivmedlet, det vill säga gasen xenon. Detta samtidigt som bränslet utsätts för svårande omständigheter, till exempel termiska cykler, i ett skiftande gravitationsfält, förklarar Rita Edit Kajtar.

– Att genomföra vårt experiment under parabolflygningar, det vill säga i mikrogravitation och accelererande gravitation, ger oss möjlighet att observera beteendet hos drivmedlet under andra villkor än de som finns i laboratorier på jorden.

Stort behov av ny metod

Under de senaste åren har mängden bränsle som nyttolast i rymdfarkoster utrustade med eldrift ökat rejält. Ökningen har resulterat i att befintliga metoder för att mäta innehållet i bränsletankar inte längre fungerar med tillräcklig noggrannhet. Det här blir i synnerhet ett problem i slutfasen av en rymdfarkosts operativa livslängd. Det blir helt enkelt svårt att avgöra hur mycket bränsle – det vill säga tid – som återstår.

Livslängden för rymdfarkoster, såväl kommersiella som vetenskapliga, är därför ofta underskattade och det finns behov av en mer korrekt mätmetod. Om mängden xenon är knapp, kan en mer exakt beräkning leda till att en operativ period förlängs. Därmed kan lönsamheten bli större liksom det vetenskapliga resultatet av uppdraget.

Support från Rymstyrelsen 

Även på Rymdstyrelsen gläds de över universitetets framgångar.

– Under åren har studenter från Luleå tekniska universitet varit mycket aktiva i det svensk-tyska studentprogrammet Rexus/Bexus. Erfarenheterna därifrån kommer att vara till stor nytta när man designar och bygger experiment för en parabelflygning, säger Kristine Dannenberg, ansvarig för ballong- och raketprogrammen och forskning om liv i rymden.

– Teamet bakom PVT-GAMERS är den första svenska studentgrupp som har sökt till ESA-programmet Fly Your Thesis! vilket är speciellt roligt. Vi önskar dem lycka till i uttagningen.

Totalt är det tio lag som bjudits in till Estec (European Space Research and Technology centre) för att presentera sina experiment. Av dessa ska fyra väljas ut som får delta i parabolflygningar 2017.

Kontakt

Taggar