Hoppa till innehållet

Priser till framstående akademiker

Publicerad: 23 november 2016

Norrbottensakademien delade under en högtidlig ceremoni ut sju priser till studenter och forskare från Luleå tekniska universitet för enastående insatser. Nytt för i år var hållbarhetspriset, som delades ut för första gången.

– Vi tycker att det är i allra högsta grad aktuellt att få vara med och uppmärksamma forskning som utvecklar ett hållbart samhälle. När man läser motiveringen till årets mottagare av priset ser man den nytta som går tillbaka till samhället och då blir det självmotiverande, säger Jan Mörtberg, ständige sekreterare i Norrbottensakademien, NOAK.

Stiftelsen Norrbottensakademien startade 1988 och har som huvuduppgift att främja utbildning och forskning vid Luleå tekniska universitet. Priserna på 10 000 kronor har under åren blivit fler och i år tillkom Norrbottensakademiens hållbarhetspris. Priset gick till Matilda Sirén Ernström som gått civilingenjör industriell miljö- och processteknik.

– Det känns helt otroligt att få det här priset. Jag har inte kommit ut i arbetslivet ännu så det är otroligt stort att få det för mitt examensarbete. Jag fick reda på det för två veckor sedan och jag är fortfarande lite i chock.

– Jag tycker det är jätteviktigt att det finns ett hållbarhetspris. Vi går mot ett samhälle där vi faktiskt behöver nya idéer på hur vi ska kunna sluta kretsloppen och det här ger en push i rätt riktning. Det är väldigt i tiden att Norrbottensakademien delar ut ett hållbarhetspris, säger Matilda Sirén Ernström.

Priset får hon för sitt examensarbete där hon tittat på hur ren fosfor, som kan användas som mineralgödsel, är en begränsad naturresurs. Den bidrar även till övergödningsproblem i hav, sjöar och vattendrag. Ett hållbart kretslopp av fosfor mellan stad och land ingår därför i ett av Sveriges 16 miljömål och återvinning av fosfor från avloppsslam är en nyckelfråga för kommunala reningsverk.

Utdrag ur motiveringen:

I sitt arbete har Matilda Sirén Ehrnström studerat de grundläggande betingelserna för återvinning av fosfor från värmebehandlat och rötat avloppsslam. Resultaten har visat att upp till 90 procent av fosforinnehållet i det behandlade slammet går att lösa ut genom lakning under sura förhållanden. Från den erhållna lakvätskan går sedan nära 100 procent av fosforn att utvinna genom fällning med kalciumjoner.

Matilda har gjort en betydelsefull insats inom ett område av stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet har utförts föredömligt och kan bidra signifikant till en utveckling av en standardmetod för fosforåtervinning. Därför är hon en synnerligen förtjänt mottagare av årets hållbarhetspris.

Fler priser som delades ut under kvällen:

Taggar