Hoppa till innehållet

Professorer på rad avslutar kurs

Publicerad: 30 maj 2016

Bengt Klefsjö, professor i kvalitetsteknik, var med och startade upp Högskolan i Luleå 1971 tillsammans med tre kollegor. Nu har han för sista gången hållit sin doktorandkurs som handlar om publicering och vetenskapligt skrivande, och blickar tillbaka på sina 45 år vid Luleå tekniska universitet.

– Starten skedde i en byggnad som var ungefär en femtedel av nuvarande D-huset. På Porsön fanns i stort sett bara en bondgård, resten var skog. Det är ytterst få personer i världen förunnat att få vara med om att starta ett universitet från grunden och få vara en del av utvecklingen under så lång tid. Naturligtvis är jag väldigt stolt över att ha fått vara med på denna resa, säger Bengt Klefsjö.

Bengt Klefsjö började som matematiklärare och blev senare professor inom kvalitetsteknik. Efter sin pensionering har han haft ett stort engagemang i att utveckla forskarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Ett resultat av detta är en universitetsgemensam kurs som handlar om att skaffa sig kunskap om publiceringssystemet och att kunna skriva vetenskapliga artiklar som inte bara blir publicerade, utan även citerade. Men Bengt Klefsjö tycker också att det är viktigt att diskutera publicering och forskning i ett vidare perspektiv, till exempel etiska frågor.

– Märkligt nog verkar kurser med detta helhetsgrepp vara sällsynta vid våra svenska universitet. Jag har under årens lopp flera gånger blivit kontaktad av doktorander från andra universitet som velat följa kursen i Luleå.

Panel besvarar doktorandfrågor

Vid det avslutande kurstillfället fick doktoranderna möjlighet att ställa frågor till en rad professorer från olika forskningsområden och andra sakkunniga.

– Det är ett tillfälle att försöka besvara frågor som vi inte har tagit upp eller som vi inte lyckats besvara på ett bra sätt. Dessutom har olika personer och forskningsämnen olika åsikter och synsätt. Det är ny kunskap för många av doktoranderna.

Nu lämnar Bengt Klefsjö över ansvaret för kursen till Lena Abrahamsson och Ylva Fältholm, professorer i genus och teknik respektive industriell produktionsmiljö. De kommer att driva kursen framöver samt vidareutveckla den.

– Kursen har varit uppskattad och har fått höga betyg på kursutvärderingarna genom åren. Lite har den kanske också bidragit till att LTU ökat sin publicering under senare år. Det känns bra att kursen kommer att finnas kvar.

Du har undervisat många forskarstuderande genom åren. Vilka kunskaper har du velat att de ska få med sig från dina kurser?

– Det var en svår fråga. Jag har försökt att ärligt och uppriktigt dela med mig av den erfarenhet jag samlat på mig som handledare och forskare. Jag har också försökt poängtera att vi behöver hjälpa varandra ännu mer med forskning och skrivande, för att tillsammans bli framgångsrika. Detta gäller också doktoranderna som grupp, avslutar Bengt Klefsjö.

 

Expertpanelen bestod av Jacqueline Vigilanti, bibliotekarie; Johan Sandström, professor i miljöledning; Jurate Kumpiene, professor i avfallsteknik; Ylva Fältholm, professor i industriell produktionsmiljö; Johan Ingri, professor i  tillämpad geokemi; Lars Nyberg, professor i fysioterapi; Jan Marcusson, affärsjurist och Jim Barry, professor i sociologi.