Hoppa till innehållet
Sara Hultqvist - Jämställd stad - Exjobb Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet 201 Foto: Richard Renberg
Sara Hultqvist - Jämställd stad - Exjobb Civilingenjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet 2016 Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så kan mer jämställda städer planeras

Publicerad: 26 september 2016

Sara Hultqvist har i sitt examensarbete på Civilingenjör Arkitektur skrivit ett kompendium för hur mer jämställda städer kan planeras i stadsbyggnadsprocessen.

Jämställd stad – Perspektiv på stadsplanering och genus är titeln på Sara Hultqvists examensarbete. Kompendiet som hon har tagit fram är tänkt att fungera som ett pedagogiskt verktyg i utbildningssyfte.

–  En jämställd stad är ingen kvinnofråga, det handlar om att skapa städer där alla trivs och känner trygghet, säger Sara Hultqvist som brinner för både jämställdhet och stadsplanering.

Trygghetsaspekten är något som många tar upp och lösningen blir ofta mer och bättre belysning. Men att gå på en väl upplyst gångstig genom en i övrigt mörk park kan kännas mycket otryggt.

–  Det kan kännas som om man går i en tunnel av ljus men man vet inte vad som döljer sig tre meter utanför gångstigen eller cykelbanan, säger Sara.

Paradoxalt nog är det flest män som utsätts för våld och hot i våra städer samtidigt som det är kvinnor och unga tjejer som känner störst otrygghet på samma platser. Många tjejer planerar sin promenad från ett säkerhetsperspektiv, vissa har ett larm i fickan. Andra väljer att inte gå ut alls vissa tider på dygnet.

–  Det finns en djupare problematik i hela samhället där kvinnor positioneras som svaga och i behov av skydd. Känner man sig svag blir man också otrygg, säger Sara.

På de i städerna anlagda spontanidrottsplatserna är det 80 procent män och 20 procent kvinnor som utnyttjar resurser som till exempel skateboardramper, streetbasketplaner eller boulebanor.

–  Det är ofta slentrianmässig planering baserad på medborgarinflytande från olika stormöten och liknande som ligger till grund för vad som byggs. Jag tror man skulle kunna prova andra metoder för medborgarinflytande där kvinnor kan få mer inflytande. Det skulle kunna vara fokusgrupper eller enkäter, avslutar Sara Hultqvist som hoppas kunna arbeta med dessa frågor i framtiden.

Examinator för detta examensarbete var Charlotta Johansson, biträdande professor i Arkitektur vid Luleå tekniska universitet.

Taggar