Hoppa till innehållet
Johan Sterte Foto: Johan Baggström
Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Johan Baggström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så påverkar budgetpropositionen Luleå tekniska universitet

Publicerad: 20 september 2016

De strategiska forskningsområdena blir kvar och lärarutbildningen får fler platser. Det är två nyheter från regeringens budgetproposition för 2017 som berör Luleå tekniska universitet.

I budgetpropositionen för 2017 framkommer att Luleå tekniska universitets anslag för nästa år blir strax över en miljard kronor, fördelat på 643,5 miljoner kronor till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 369 miljoner kronor till forskning och utbildning på forskarnivå. Det är en uppräkning på 1,51 procent från innevarande år, enligt den så kallade pris- och löneomräkningen av anslagen.

Regeringen har aviserat att det blir en höjning av de årliga anslagen för forskning i Sverige med totalt 2,8 miljarder kronor till år 2020. Av dessa är 1,3 miljarder kronor en direkt ökning av basanslagen för forskning och utbildning på forskarnivå på svenska universitet och högskolor. Dessutom får bland annat forskningsfinansiärer som Formas, Vinnova, Rymdstyrelsen och RISE ökade anslag till år 2020.

– I stort sett ser det ut som förväntat, möjligen något mer positivt – framför allt på längre sikt, säger Luleå tekniska universitets rektor Johan Sterte om innehållet i budgetpropositionen.

Luleå tekniska universitet behåller sina strategiska forskningsområden CAMM (Centre of Advanced Mining and Metallurgy), Bio4Energy och StandUp For Energy.

– Det är skönt att vi har fått klarhet i detta. Det är värdefulla satsningar, säger Johan Sterte.

Platser omfördelas

Regeringen har redan tidigare meddelat att det blir en kraftig ökning av antalet platser på lärar- och förskollärarutbildningarna i Sverige de kommande åren.

För Luleå tekniska universitets del innebär detta i dagsläget att 4,5 miljoner kronor av det befintliga så kallade takbeloppet riktas speciellt till en ökning av antalet utbildningsplatser på lärar- och förskollärarutbildningarna. Detta motsvarar ytterligare 20 helårsstudenter på programmen.

– Ingen utökning av Luleå tekniska universitets takbelopp kommer ske, utan uppdraget från regeringen är att  successivt omfördela resurser inom det befintliga takbeloppet med början 2017, säger Lisette Edin, biträdande förvaltningschef på Luleå tekniska universitet.

I november presenterar regeringen sin forskningspolitiska proposition, där prioriteringarna inom forskning, innovation och högre utbildning utvecklas ytterligare.

I media: 

Taggar