Hoppa till innehållet

Samarbetsavtal om gruvforskning i Peru

Publicerad: 14 oktober 2016

En månad innan Sveriges ambassad officiellt återinvigs i Peru, efter att ha varit stängd sedan 2011, undertecknades ett avtal mellan Luleå tekniska universitet och Universidad Nacional San Augustin (UNSA), Arequipa i Peru, om ett flerårigt samarbete kring gruvforskning och utbildning.

– Samarbetet mellan universiteten innefattar teknisk forskning och utbildning inom gruvområdet, hjälp med att bygga upp laboratorium och införskaffa analytisk utrustning men även forskning och utbildning om sociala-, miljö- och samhällsrelaterade frågor kring gruvdrift. Vi hoppas att vårt samarbete ska bidra till utvecklingen av en mer hållbar gruvdrift för landet, människorna och miljön i Peru, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

För en tid sedan kontaktades Perus honorärkonsul i Lima av universitetet Universidad Nacional San Augustin (UNSA), Arequipa, gällande en förfrågan om samarbete med Sverige kring gruvforskning och utbildning. Detta föranledde att Luleå tekniska universitet som är Sveriges nationella gruvuniversitet, besökte universitetet i Arequipa för några månader sedan. Nu i oktober är representanter från UNSA och Perus ambassadör på plats i Luleå.

I samband med detta undertecknades ett bilateralt avtal 14 oktober mellan Luleå tekniska universitet och Universidad Nacional San Augustin (UNSA), Peru, av Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet och Dr.Rohel Sánchez Sánchez, rektor vid Universidad Nacional San Augustin, Peru.

– En viktig överenskommelse i samarbetsavtalet är att bygga upp ett International Mining Research Center i Peru. Utbytesprogrammet i avtalet inom utbildning innefattar studenter inte bara från Peru utan även från Chile, Equador och andra länder i Sydamerika. Överenskommelsen mellan universiteten inom gruvforskning och utbildning syftar också till att förbättra förhållandena för människorna i Peru, säger Dr.Rohel Sánchez Sánchez.

– UNSA vet att Sverige är ett högteknologiskt land, en demokrati med social trygghet för sina medborgare och med stor kunskap om gruvverksamhet. Vi kan bidra med att få in ett modernt sätt att tänka när det gäller forskning och utbildning inom gruvverksamhet som dessutom kan komma att spela en roll för samhällsutvecklingen i Peru, säger Jenny Greberg, vice vetenskaplig ledare för det starka forsknings- och innovationsområdet, Framtidens gruvor vid Luleå tekniska universitet.

Pär Weihed

Pär Weihed, Professor, Prorektor

Telefon: 0920-493987
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar