Hoppa till innehållet
Raihan Ul Islam, Sumeet Thombre, Karl Andersson, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Raihan Ul Islam, längst till vänster, Sumeet Thombre och Karl Andersson vid Luleå tekniska universitet, deltar i det projekt vars syfte är att förebygga katastrofer till följd av översvämningar. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sensorer ska förebygga katastrofer

Publicerad: 30 mars 2016

Sensor- och kommunikationsteknik från Luleå tekniska universitet ska hjälpa myndigheter i Bangladesh att förutse och förebygga katastrofer till följd av översvämningar. Tester av det system som utvecklas görs i både Skellefteälven och i en flod i Bangladesh.

Bangladesh ligger i Gangesdeltat vid Bengaliska viken, en plats där flertalet bifloder också har sina mynningar. 80 procent av Bangladesh yta är flodslätt och landet har en omfattande kust mot havet vilket gör det känsligt för översvämningar. Varje år översvämmas nästan en femtedel av landets yta. Översvämningarna dödar tusentals människor och förstör miljontals hem.

Tillsammans med forskare vid University of Chittagong i Bangladesh, ska det skapas ett nytt integrerat system som kan uppskatta och analysera riskerna för översvämning. Målet är att bygga en lösning som förutser och varnar för översvämningar med modern sensor- och kommunikationsteknik i kombination med ett beslutsstödsystem.

– Det systemet kommer i sin tur att bäddas in i ett geografiskt informationssystem (GIS) för att utveckla ett stödsystem som genererar, visualiserar och analyserar sannolikhet, konsekvenser, risker och åtgärdsstrategier för översvämningar, förklarar Raihan Ul Islam, doktorand i distribuerade datorsystem.

Testar systemet i Skellefteälven

Forskarna vid Luleå tekniska universitet arbetar med flera olika delar. De kommer bland annat att utveckla lösningar för kommunikation mellan sensorer, som mäter till exempel nederbörd, fuktighet och temperatur, och sina egna servrar. De försöker också hitta algoritmer för att detektera sensorer som skickar felaktigt data.

Systemet som forskarna tar fram kommer att testas skarpt i såväl Sverige som Bangladesh.

– I Sverige gör vi mätningar utmed Skellefteälven. I Bangladesh görs mätningar utmed en flod som heter Bakkhali som mynnar i havet nära semesterorten Cox’s Bazar. De båda installationerna har sitt eget beslutsstödsystem kopplat till sig med olika modeller aktiverade, säger Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem.

Projektet Rule-based decision support system for flood risk assessment by wireless sensor networks pågår under tre år och finansieras av Vetenskapsrådet.

I media

Taggar