Hoppa till innehållet

Skådespelare gestaltar patienter

Publicerad: 20 januari 2016

En patient är deprimerad och har tappat hoppet om sin situation, medan en annan är psykotisk med paranoida inslag.
Det är några av fallen som sjuksköterskestudenter påträffade under en övning med skådespelare.

– Det var otroligt lärorikt och nyttigt. Nästa gång jag är med om ett liknande patientfall i verkligheten kommer jag att tänka på det jag varit med om idag och lättare kunna hantera situationen, säger sjuksköterskestudenten Ebba Wallmark, som mötte en deprimerad patient med vanföreställningar.

Tolkar kroppsspråket

Övningen är en simulering fast med levande människor, istället för dockor. Patienterna spelas av erfarna skådespelare som gestaltar patienter med olika symptom. Fördelarna med levande gestaltning är att ytterligare en dimension läggs till, så som kroppsspråk och mimik, vilket gör att studenterna möter en ytterst verklighetstrogen situation.

– Det är svårt att bilda sig en uppfattning från en bok hur det är i verkligheten när en person inte uppträder som förväntat. Hur agerar en patient som har vanföreställningar och vad blir det för tydliga problem i kommunikationen? Den här övningen ger studenterna verktyg att hantera just sådana situationer, säger Johanna Sundbaum, lärare på sjuksköterskeutbildningen vid Luleå tekniska universitet.

Övningen väcker frågor och tankar

Sjuksköterskestudenterna delas in i två grupper. De möter totalt tio fall med patienter som har psykiska eller geriatriska sjukdomar. I varje situation agerar en student i rollen som sjuksköterska och de övriga observerar händelseförloppet.
Efteråt följer en diskussion kring patientfallet, där studenterna får en naturlig koppling mellan patientfallet, kurslitteraturen och vad som tidigare diskuterats på föreläsningarna. Patientfallen väcker ofta frågor och tankar kring tänkbara situationer i det framtida arbetet som sjuksköterska.

Permanent inslag i utbildningen

Den här typen av simulering har tidigare prövats som ett pilotprojekt inom sjuksköterskeutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Denna gång har pengar beviljats från universitetet som ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Målet är att göra simulering med levande gestaltning ett permanent inslag i utbildningen.

Återkopplingen som läraren Anja Söderberg fått från studenterna är att övningen är ett mycket uppskattat moment på kursen.

– Studenterna upplever att de lär sig mycket på detta sätt och de efterfrågar fler liknande övningar under sin utbildning. De tyckte att det var en bra erfarenhet att få prova möta dessa patienter i ett verklighetstroget scenario. Även att se sina klasskamrater möta patienter väckte mycket tankar, och att sedan diskutera och reflektera kring mötena har setts som väldigt givande. Det är ett sätt att fördjupa och illustrera det de läser om i kurslitteraturen, vilket kan ge en ökad förståelse och kunskap.

Patienterna spelas av Dan Swärdh och Maria Gotfredsen, skådespelare från Teater Scratch.

Taggar