Hoppa till innehållet
Foto: Håkan Hjorth

Skidindustrin versus klimatförändringarna

Publicerad: 23 mars 2016

Snö är en värdefull resurs för skidindustrin. Anledningen är enkel; utan snö ingen skidåkning och därmed ingen skidturism. Luleå tekniska universitet kommer med start i år att hålla en årlig konferens med internationella forskare och snöintressenter på temat snö. I år är fokus på hur innovation och teknik kan skapa en vit vinter även i framtiden.

– En fråga som intresserar forskare, skidindustrin och turistnäringen när det gäller snö, är mycket hur vi kan garantera snö trots snöfattiga vintrar, säger Nina Lintzén, forskare på Luleå tekniska universitet och själv elitåkare inom långlopp längdåkning.

Ett paradigmskifte sker inom turism och skidindustrin i Sverige. Snön som tidigare tagits för given är nu en värdefull resurs som måste utvinnas, bearbetas och underhållas. Klimatförändringarna gör att vintrarna förutspås bli kortare och snöfattigare. Exempelvis har flera skidsporttävlingar ställts in, flyttats eller genomförts på alternativa banor på grund av snöbrist. 

Skidindustrin måste snabbt förvandlas till en snöindustri och förändringen måste göras med modern teknik och kunskap. Konferensen Frozen 2016 vid Luleå tekniska universitet fokuserar på hur innovation och teknik kan skapa en vit vinter även i framtiden. Forskare från Sverige, Norge, Schweiz och Kanada och representanter från skidindustrin kommer för att föreläsa.

– Tidigare kostade snö 0 kronor/kg. Nu är det maskiner som ger snö till våra skidbackar och som ger snön de egenskaper vi vill ha. Vi tillverkar, sparar och flyttar snö, det kostar pengar och hur tillverkar vi snö på ett hållbart sätt? Det är en utmaning för oss forskare, säger Nina Lintzén.

Frozen 2016 vid Luleå tekniska universitet äger rum 10-11 maj. Några av föreläsningarna är:

Praktisk användning av konstsnö i Vasaloppet, Tommy Höglund, Sportchef och Anders Holmberg, Arenachef, Vasaloppet.

Klimatförändringarna och skidindustrin, Professor Daniel Scott, University of Waterloo, Kanada om  om arbete och forskning i Nordamerika och internationellt arbete på skidåkning och vinter-OS. 

Metoder och utrustning för att uppnå de bästa skidförhållandena, Fabian Wolfsperger och Hansueli Rhyner, WSL Institutet för Snow och Avalanche Research SLF, Davos, Schweiz, om att kvaliteten på pister och skidspåren är den viktigaste faktorn som de flesta skidåkare baserar sitt val av skidort på

Snölagring - en metod för att garantera snöaktiviteter i början av säsongen, Nina Lintzén, forskare vid Luleå tekniska universitet, om lagring av snö från en vinter till en annan är en metod för att säkra snö tidigt på säsongen. Vilka parametrar påverkar smälthastighet och vad som är det mest effektiva sättet att lagra snö?

I media

Taggar