Hoppa till innehållet

Smart hus med Honda

Publicerad: 25 april 2016

Honda förknippar säkert de flesta med bilar och motorcyklar men de utvecklar även bostadslösningar för en klimatneutral livsstil. På campus i Davis Kalifornien finns ett avancerat nybyggt passivhus där all teknik är integrerat i huset och sparar allt från energi till vatten och koldioxidutsläpp.

I norra Kaliforniens varma klimat är det väl ingen konst att spara på energi kanske många tänker här i vårt arktiska klimat. Men olika klimat ger olika utmaningar och i Kalifornien är behovet av kyla och bristen på vatten två ständigt aktuella frågor. Dessutom har man i Kalifornien en allt tuffare miljölagstiftning och ett mål om nollnettoenergianvändning för bostäder till 2020.

–  Vi har ett ökat internationellt utbyte som på olika sätt berör industriellt och hållbart husbyggande, och vi tycker att det är särskilt roligt att också låta studenter ta del av de erfarenheter och kunskaper som praktiker från olika delar av världen kan dela med sig av, säger Sofia Lidelöw, universitetslektor på Luleå tekniska universitet.

Under sin resa i norra Sverige var Michael Koenig särskilt intresserad av att lära sig mer om svenskt husbyggande i trä och kommer bland annat att besöka Lindbäcks Byggs husfabrik i Piteå. Vid sitt besök på Luleå tekniska universitet fick Michael ta del av aktuell forskning om exempelvis energieffektivt trähusbyggande i kallt klimat då universitetets forskning omkring Sveriges nordligaste passivhus - ”Sjunde huset” i Kiruna - visades upp.

Passivhuset i Davis Kalifornien är skräddarsytt för ett forskningsprojekt och fylld till brädden med sensorer som spårar varje elektron och liter vatten som flödar genom huset. I konceptet ingår en batteridriven bil där batteriet även kan användas för att täcka husets energibehov på de tider under dygnet när bilen inte används eller laddas.

–  Michael var särskilt intresserad av vår forskning om hur inbyggd energi i ett hus – den energi som behövs för exempelvis tillverkning av material, transporter och uppförande av huset – kan uppskattas och kontrolleras, säger Sofia Lidelöw.

Michael Koenig, projektledare på Honda Smart Homes US föreläste om detta hus för studenter och forskare på Luleå tekniska universitet.

Sofia Lidelöw

Lidelöw, Sofia - Universitetslektor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492839

Taggar