Hoppa till innehållet
Isabella_Concina
Dr. Isabella Concina, University of Brescia, leder projektet Light Energy. Foto: Mauro Epifani.

Solraffinaderier kan lösa världens energibehov

Publicerad: 20 november 2015

Avancerade små system som använder solenergi för att generera elektricitet eller användas som solraffinaderier för att producera miljövänliga bränslen, detta är något som forskare vid Luleå tekniska universitet och University of Brescia tillsammans arbetar för.

Projektet Light Energy (LiEn), som leds av dr Isabella Concina, är ett samarbete mellan University of Brescia och Luleå tekniska universitet, inom ramen för Vinnovas program Mobility for Growth.

Energi åt alla

– Inriktningen för LiEn är att använda de senaste verktygen inom materialvetenskap där vi tillverkar system som i framtiden ska kunna omvandla solljus till elektricitet eller för att ta fram miljövänliga bränslen från vatten eller från biprodukter av fossila bränslen. Projektet drivs av en vision med omtanke för vår planet där ren energi ska finnas tillgänglig för alla, säger Isabella Concina som arbetar vid University of Brescia i Italien.

Isabella_Concina_lab
Isabella Concina arbetar i labbet. Foto: Alberto Vomiero.

Slår sönder vatten

De system som Isabella Concina forskar på är inte traditionella solceller, utan kallas istället fotoelektrokemiska celler. Detta avancerade nanomaterial är effektiva elektroder som kan konvertera solenergi och som tillverkas av nanostrukturer av halvledande metalloxider.

– I framtiden hoppas vi kunna ha solraffinaderier där biprodukter från fossila bränslen ska kunna återanvändas för att producera energi, i form av exempelvis vätgas och metanol. Detta sker genom att solenergin skapar en elektrokemisk reaktion mellan ett halvledande nanomaterial och vattnet, så att vattnet delas upp i sina beståndsdelar. Då kan energi som lagrats i kemiska bindningar användas som rena kemiska bränslen. Detta skulle på ett drastiskt sätt minska industriers negativa effekt på miljön och samtidigt kunna producera ren energi och rena kemiska bränslen, säger Isabella Concina.

Forskningen har ett långt tidsperspektiv, och om de vetenskapliga resultaten blir banbrytande är planen att kunna skala upp de nya materialen till en förindustriell nivå.

Sveriges ambitiösa miljömål

– Sverige har ambitiösa miljömål, bland annat att 49 % av landets energiproduktion ska vara förnybar år 2020. Det är positivt och därför tycker jag Sverige är bland de bästa länderna i världen för det här projektet. Jag tror att möjligheten för forskare och studenter att tidigt få engagera sig i projektet kommer att bidra till att vi utbildar en ny generation av tekniskt specialiserade och motiverade individer.

Lien är också det franska ordet för länk vilket passar bra med tanke på att projektet är en del av ett långsiktigt samarbete mellan University of Brescia och Luleå tekniska universitet. Isabella Concina kommer att arbeta tillsammans med Alberto Vomiero, ämnesföreträdare i experimentell fysik vid Luleå tekniska universitet. Forskare med olika bakgrunder inom fysik, kemi och teknik från bägge universiteten kommer också att arbeta tillsammans. Isabella Concina hoppas också kunna engagera kolleger från andra universitet och forskningsinstitut.

Kontakt

Concina, Isabella - Professor

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491436
Alberto Vomiero

Vomiero, Alberto - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493139