Hoppa till innehållet
lars_stehn_usa.jpg
Professor Lars Stehn gästföreläser för en amerikansk publik om industriellt husbyggande. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stort intresse i USA för svensk forskning och utveckling av industriellt husbyggande

Publicerad: 25 maj 2016

Under en vecka diskuterade Professor Lars Stehn från Luleå tekniska universitet, tillsammans med en industridelegation från BoKlok Housing, svensk kunskap inom industriellt husbyggande med studenter och företag från hela USA. Sammankomsten var anordnad av framstående CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) på Stranford University.

CIFE är ett center som sysslar med digitalisering och industrialisering av byggandet och är världens mest framstående center inom området. Forskningen leds av Professor Martin Fischer och Luleå tekniska universitet var inbjuda tillsamman med Malmö högskola, Skanska och BoKlok Housing för att delge studenter, forskare och företag i USA hur Sverige kan ha en så framstående position när det gäller industriellt husbyggande.

- Vi har under ett flertal år presenterat intressant forskning om hur man via en ”svensk” modell kan bygga bostadshus snabbare, mer förutsägningsbart och till lägre kostnader. Det är speciellt spännande att man på Stanford, som är ett Mecka för nya ”start-ups” och ny digital teknik i alla områden i samhället, velat skapa ett forum för samverkan mellan Svenska företag och forskning säger Lars Stehn som är professor i Träbyggnad.

Industriellt husbyggande handlar om att integrera alla viktiga processer, teknik och samarbeten till ett kontrollerat koncept. Det som mest liknar detta sätt att tänka sker inom bilindustrin. Vanligen sker denna integration inte utan byggandet av flerbostadshus baseras på projektvisa kontrakt mellan flera parter vilket ofta pekas ut som orsak till höga byggkostnader och sämre tids- och kvalitetsnoggrannhet jämfört mot ett industriellt tänkande.

- CIFE är välkänt för många svenska byggföretag och nu hoppas jag att svensk kunskap blev känd för många företag i USA säger Lars Stehn.

Kontakt:

Lars Stehn

Stehn, Lars - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491976

Taggar