Hoppa till innehållet
Monica Johansson Foto: Tomas Bergman
Monica Johansson, universitetslektor och prefekt för Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stort söktryck på lärarutbildningarna

Publicerad: 27 april 2016

Intresset för lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitetet bara fortsätter att växa. Det visar de nya ansökningssiffrorna som kom förra veckan. I år var antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna hela tio procent fler än året innan.

– Det känns mycket positivt att den uppåtgående trenden håller i sig, säger Monica Johansson, prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande.

Mer nyanserad bild av yrket

Att lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet blir allt mer populära bland presumtiva studenter är en tydlig trend. Antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna i Luleå universitetet ökar nu för fjärde året i rad. Anledningen till detta kan bero på en rad olika orsaker.

– Jag tänker att många som egentligen ville bli lärare för några år sedan valde en annan utbildning på grund av läraryrkets låga status och svaga löneutveckling men att det nu finns förväntningar på en förändring. Att de nya lärarutbildningarna, med tydligare struktur och innehåll, är fullt implementerade kan också ha bidragit till ett ökat intresse. Jag hoppas och tror att utbildningarnas kvalitet på Luleå tekniska universitet har betydelse och är helt övertygad om att formatet är viktigt, söktrycket på grundlärarutbildning på distans talar sitt tydliga språk, berättar Monica Johansson. 

Attraktiva på arbetsmarknaden

Trots det ökade söktrycket kommer antalet examinerade lärare inte att täcka behovet inom alla områden på lärararsidan befarar Monica Johansson.

– Det är bra att vi utbildar fler lärare men det kommer inte räcka för det behov som kommunerna signalerar. Inom vissa ämnen, särskilt matematik, fysik och teknik, har vi utbildat alldeles för få gymnasielärare och vi har ännu inte antagit någon till inriktningar mot årskurs 7-9. Att det redan nu är en brist inom dessa områden är mycket oroväckande med tanke på att dessa utbildningar är 5 respektive 4,5 år långa. De studenter som tar sin examen inom dessa områden kommer säkerligen vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Ökar utbildningens status

Det ökande antalet förstahandssökande gör att konkurrensen om platserna hårdnar vilket i sin tur höjer utbildningarnas status.

– Det medför även att studenterna bli mer motiverade att fullfölja utbildningen. Större volymer ger också en ökad ekonomisk trygghet som gör att vi kan satsa för framtiden, säger Monica Johansson.

Kontakt

Monica Johansson

Johansson, Monica - Universitetslektor

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492557

Taggar