Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Studerar äldres balansförmåga

Publicerad: 3 november 2016

I projektet BAHRT, Balancing Human and Robot, studeras hur samverkan mellan sinnesintryck och muskelreaktioner förändras när vi blir äldre och hur dessa hänger ihop med en utveckling av fallrelaterad oro. Projektet är ett samarbete mellan forskare inom fysioterapi och reglerteknik vid Luleå tekniska universitet.

– Syftet är i första hand att kunna beskriva effekterna av åldrandet på kontrollsystemen som skapar balans och att se på hur fysiologiska förutsättningar och fallrelaterad oro påverkar varandra. Längre framöver är målet att kunna påverka dessa processer så att fallrisk minskar, säger Mascha Pauelsen, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Balansen försämras när vi blir äldre. En del utvecklar fallrelaterad oro och vissa gör det inte. Ändringarna kan leda till nedsatt livskvalitet, begränsningar i delaktighet och fall. Att ramla kan få stora konsekvenser. I dagsläget finns några hypoteser om dessa förändringar och mer kunskap behövs för att kunna påverka ändringarna, minska risken för fall och fallrelaterad oro.

I studien har 500 slumpmässigt utfärdade adresser till personer, som är 70 år eller äldre och bor i eget boende inom Luleå kommun, samlats in. En stor del av dessa har besökts i hemmet där tester och enkäter gås igenom. En mindre del av de som besökts bjuds även in till rörelselaboratoriet på Luleå tekniska universitet, där tester görs under 3,5 timme med en fikapaus.

– Datainsamlingen pågår och det är en bra spridning på deltagarna. Det är viktigt att gruppen som deltar speglar hela spannet som finns ute i Luleå kommun med ålder, kön, balansförmåga och så vidare. Deltagarna tycker att det är viktigt att bidra och de vill gärna att vi lyckas beskriva hur det ser ut bland den äldre populationen, säger Mascha Pauelsen.

Det finns ett stort intresse av att få veta hur balansen fungerar. Pensionärsföreningen Åkerbäret och PRO i Luleå har efterfrågat föreläsningar om balans.

Taggar